ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 08:03
ސަލާހުއާއެކު މިސްރު ކުޅުންތެރިން ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-މިޞްރު ޤައުމީ ޓީމް
ސަލާހުއާއެކު މިސްރު ކުޅުންތެރިން ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-މިޞްރު ޤައުމީ ޓީމް
ލިވަޕޫލްގެ އެދުމަށް ސަލާހު ދެކޮޅު
ލިވަޕޫލްގެ އެދުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ ސަލާހު ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެ، ޓީމް މޮޅުކޮށްދީފި
 
މެޗުން މިޞްރު މޮޅުވީ 1-0 ން

މެޗުގެ ކުރިން އަނިޔާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ސްކޭން ހަދާ, ސްކޭން ރިޕޯރޓް ދައްކަން ލިވަޕޫލުން އެދުނު ނަމަވެސް އެކަމަށް ދެކޮޅު ހަދާ ފޯވާޑް މުޙައްމަދު ސަލާހު މިސްރު ޓީމަށް ކުޅެ ޓީމް މޮޅުކޮށްދީފިއެވެ.

ސަލާހު ކުޅުނު އެފްރިކަން ކަޕްގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ގިނީއާ ދެކޮޅަށެވެ. މެޗު މިޞްރުން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ނެވެ. މެޗުގައި ސަލާހު ވަނީ 90 މިނިޓް ކުޅެފައެވެ. ސަލާހު މެޗު ފުރިހަމަކުރީ މުޅިން ފިޓްކޮށް ހުރެއެއް ނޫނެވެ. މެޗަށްފަހު ސަލާހު ވަނީ އަނިޔާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އެކްސްރޭ ނަގާފައެވެ. މިޞްރަށް ދެން އޮތީ ކޮލިފައިންގައި އިތިއޯޕިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އޭގެފަހުން ސައުތުކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއް އެބައޮތެވެ.

Advertisement

ސަލާހަށް އަނިޔާވީ އެފްއޭކަޕް ފައިނަލްގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން މެޗު ފުރިހަމަނުކޮށް ސަލާހު ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ސައުތްހެމްޓަންއާ ދެކޮޅަށް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުންވެސް ސަލާހުއަށް ފުރުޞަތެއް ނުދެއެވެ. ލިވަޕޫޕްގެ އެދުމާ ދެކޮޅަށް ސަލާހު މެޗު ފުރިހަމަކޮށްފައި މިވަނީ އޭނާގެ ކުރިމަގާމެދުވެސް ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައިވަނިކޮށެވެ. ލިވަޕޫލާއެކު އޮތް އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަންގައި ލިވަޕޫލްގައި މަޑުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ސަލަހު ދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
10%
0%
20%
20%
10%
40%
ކޮމެންޓް