ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 08:00
ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު މެމްފިސް ޑިޕާއީ އުފާފާޅުކުރަނީ
ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު މެމްފިސް ޑިޕާއީ އުފާފާޅުކުރަނީ
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ނެދަލެންޑްސްގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި
 
ބެލްޖިއަމްގެ މައްޗަށް ނެދަލެންޑްސް ކުރިހޯދީ 4-1ން
 
ނެދަލެންޑްސް ވަނީ އެޓީމު އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 10 މެޗުންވެސް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެފައި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ނެދަލެންޑްސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގައި ވަރުގަދަ ބެލްޖިއަމްގެ މައްޗަށް ނެދަލެންޑްސް ކުރިހޯދީ 4-1ންނެވެ. ޑިވިޝަން އެކެއްގެ ގްރޫޕް ޑީގައި، ބެލްޖިއަމް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ލީޑްނެގީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 40 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސްޓީވެން ބާގްވެއިންއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ޑިފެންޑަރު ރޮމެއޫ ލުކާކޫއަށް އަނިޔާވެގެން އޭނާ ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައި ނެދަލެންޑްސްއިން ތިން ލަނޑު ޖެހިއިރު، ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ މެމްފިސް ޑިޕާއީ ދެލަނޑު ޖެހިއެވެ. ނެދަލެންޑްސްގެ އަނެއް ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑެންޒެލް ޑަމްފްރީސްއެވެ. ބެލްޖިއަމްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ، ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި މިޝީ ބަޓްޝުއާޔީއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ނެދަލެންޑްސް ވަނީ އެޓީމު އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 10 މެޗުންވެސް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެފައެވެ.

ގްރޫޕްގެ އެއްވަނާގައި ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ނެދަލެންޑްސް އޮތްއިރު، ދެވަނާގައި ޕޮލެންޑްވެސް އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ގްރޫޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޕޮލެންޑް ވަނީ 2-1ން ނެދަލެންޑްސް ބަލިކޮށްފައެވެ. ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި، ވޭލްސް ތިންވަނާގައި އޮތްއިރު، ބައިކޮޅަށް ގިނަ ގޯލު ވަނުމުން، ޕޮއިންޓަކާ ނުލައި ފުލުގައި އޮތީ ބެލްޖިއަމްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް