ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2022 | އަންގާރަ 16:54
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ގްލާސް ބްރިޖް ވިއެޓްނާމްގައި ހުޅުވުން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ގްލާސް ބްރިޖް ވިއެޓްނާމްގައި ހުޅުވުން
ރޮއިޓާސް
ގިނިސް ވޯލްޑް ރެކޯޑްތައް
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ގްލާސް ބްރިޖް، ރެކޯޑު ފޮތަށް
 
މި ބްރިޖުގައި 40 މިލިމީޓަރުގެ، ޓެމްޕަރޑް ގްލާސްގެ 3 ފަށަލަ ބޭނުންކޮށްފައިވޭ
 
ބްރިޖް ހުޅުވާފައިވަނީ ވިއެޓްނާމްގެ ސޮންލާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި
 
މި ބްރިޖަކީ ދެ ފަރުބަދަ ގުޅުވާލުމަށް ހަދާފައިވާ ބްރިޖެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ގްލާސް ބްރިޖް ވިއެޓްނާމްގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ބްރިޖް ހުޅުވާފައިވަނީ ވިއެޓްނާމްގެ ސޮންލާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެގޮތުން ބްރިޖް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ "ޑްރެގަން ޑާންސް"އެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި ބްރިޖަކީ 632 މީޓަރުގެ ބްރިޖެކެވެ. ދެފުށް ފެންނަގޮތަށް ހަދާފައިވާ މި ބްރިޖުގައި 40 މިލިމީޓަރުގެ ޓެމްޕަރޑް ގްލާސްގެ 3 ފަށަލަ ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ.

މިއީ އެއްފަހަރާ 450 މީހުންނަށް އެރޭވަރުގެ ބްރިޖެކެވެ.

މި ބްރިޖަކީ ދެ ފަރުބަދަ ގުޅުވާލުމަށް ހަދާފައިވާ ބްރިޖެކެވެ. އެގޮތުން 150 މީޓަރުގެ ފުން ވާދީއެއް މި ދެ ފަރުބަދަ ދޭތެރޭގައި ވެއެވެ.

މި ބްރިޖު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ގިނިސް ވޯލްޑް ރެކޯޑުގެ މަންދޫބަކު ވަޑައިގެން ވަނީ ރެކޯޑު ސެޓްފިކެޓު ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިއީ މިހާރު ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގްލާސް ބްރިޖެވެ. މި ބްރިޖުގެ އިންޖިނިޔަރިންއަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ތައުރީފުކުރައްވާފައެވެ.

މިހާރު ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވާ އެންމެ ދިގު ގްލާސް ބްރިޖް މީ. މިއީ ތަނުގެ ގުދުރަތީ ރީތި ސިފަތަކަށްވެސް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ ފުރިހަމަ ބްރިޖެއް. އިންޖިނިޔަރިންގ މަސައްކަތްވެސް ކޮށްފަވަނީ އެގޮތަށް.
ގިނިސް ވޯލްޑް ރެކޯޑުގެ މަންދޫބު

މީގެ ކުރިން މި ރެކޯޑު އޮންނަނީ ޗައިނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް