ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2022 | ހޯމަ 07:46
ޖަރުމަނުގެ މަޝްހޫރު ކޯޗު ރަލްފް ރަންގްނިކް
ޖަރުމަނުގެ މަޝްހޫރު ކޯޗު ރަލްފް ރަންގްނިކް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ރަންގްނިކް ޔުނައިޓެޑާ ދުރަށް
ރަންގްނިކް ނިންމީ ޔުނައިޓެޑާ މުޅިން ދުރަށް ދާން!
 
ރަންގްނިކް ހަވާލުވަނީ އޮސްޓްރިއާގެ ކޯޗުކަމާ

ނިމިގެންދިޔަ ސީޒަންގެ ތެރެއިން މެންޗެސްޓްރ ޔުނައިޓެޑްގެ ވަގުތީ ކޯޗުކަމާއި ހަވާލުވި ރަލްފް ރަންގްނިކް ޔުނައިޓެޑާ މުޅިން ދުރަށްދާން ނިންމައިފިއެވެ. ރަންގްނިކް ޔުނައިޓެޑާ ގުޅިނީ ވަގުތީ ކޯޗުކަމުގެ އިތުރުން ކްލަބްގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ނަމަވެސް ސީޒަންގެ ދަށް ނަތީޖާތަކާއި, ޗެމްޕިއަންސްލީގަށްވެސް ކޮލިފައި ނުވުމާއެކު ރަންގްނިކް މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ޔުނައިޓެޑްގައި މަސައްކަތް ނުކުރުމަށެވެ. މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ އާ ކޯޗަކަށް ނެދަލެންޑްސްގެ ޓެން ހާގް ހަމަޖައްސާފައެވެ. ސޯލްޝެއާ ވަކިކޮށް, ސީޒަންގެ ނިޔަލަށް ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ރަންގްނިކް ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ނުހޯދުނެވެ. އެކަމަކު ބެލެވިފައި އޮތީ ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަންގްނިކް ދެމިހުންނާނެކަމަށެވެ.

ދެއަހަރުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ރަންގްނިކް މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ އޭނާގެ އާ ވަޒީފާ އޮސްޓްރިއާގެ ހެޑްކޯޗުކަމަށް އެކަނި ވިސްނާށެވެ. އެކަމަކު ކުރިން އޭނާ ނިންމީ އޮސްޓްރިއާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވިޔަސް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. ރަންގްނިކްއާއެކު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ލީގު ނިންމާލީ ހަ ވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް