ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 23:50
ބަޑިޖަހާ މަރާލި ޕަންޖޫބުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސިދޫ މޫސޭ ވާލާ
ބަޑިޖަހާ މަރާލި ޕަންޖޫބުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސިދޫ މޫސޭ ވާލާ
އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް
ޕަންޖާބުގެ މަޝްހޫރު ލަވާކިޔުންތެރިޔަކު މަރާލުން
ޕަންޖާބުގެ މަޝްހޫރު ލަވާކިޔުންތެރިޔާ އަދި ކޮންގްރެސް މެމްބަރ ސިދޫ މޫސޭ ވާލާ ބަޑިޖަހާ މަރާލައިފި
 
މޫސޭ ވާލާއަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ މަރާލުމާއެކު ކޮންގްރެސްގެ ލީޑަރ ރާހުލް ގާންދީ ވަނީ އެކަމުގެ ހިތާމަފާޅުކުރައްވާ ޓްވީޓެއްކުރައްވާފައި
 
މޫސޭ ވާލާއަށް އަމާޒުކޮށް ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ދީފައިމިވަނީ އޭނާގެ ސެކިޔުރިޓީ ދަށްކުރިތާ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން
 
އޭނާގެ ގަޔަށް އަމާޒުކޮށް 10 ވަޒަން ފޮނުވާލާފައިވޭ

ޕަންޖާބުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ކޮންގްރެސް މެމްބަރ ސުދީޕް ސިން ސިދޫ މޫސޭ ވާލާ ބަޑިޖަހާ މަރާލައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހާފައިވަނީ ޖަވާހަރް ކޭ ވިލެޖްގައި ހުރި ޓެމްޕެލް އެއް ކައިރިންނެވެ. އޭނާގެ ގަޔަށް އަމާޒުކޮށް 10 ވަޒަން ފޮނުވާލާފައިވާއިރު މަންސާގެ ސިވިލް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ މޫސޭ ވާލާ މަރުވެފައިވާކަން ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މޫސޭ ވާލާއަށް އަމާޒުކޮށް ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ދީފައިމިވަނީ އޭނާގެ ސެކިޔުރިޓީ ދަށްކުރިތާ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ފަހުންނެވެ. މޫސޭ ވާލާ އަކީ ޕަންޖާބުގެ ސިޔާސީ މީހުންގެ ތެރެއިން ސެކިޔުރިޓީ ދަށް ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ. ޕަންޖާބުގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ސެކިޔުރިޓީ ދަށްކޮށްފައިވަނީ އެސަރަހައްދުގެ ސަރުކާރުން މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ވީއައިޕީ މީހުންނަށް ދެމުންދާ ސެކިޔުރިޓީ ދަށްކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ތެރެއިންނެވެ.

މޫސޭ ވާލާގެ މަރާއެކު މަންސާ ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި މީހުން އެއްވެ ޕަންޖާބުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައިވެއެވެ. މޫސޭ ވާލާ ނިސްބަތްވަނީ މޫސޭ ވިލެޖަށެވެ. އެވިލެޖަކީ މަންސާ ކައިރީގައި އޮންނަ ވިލެޖެކެވެ. ގިނަ ސުޕަރހިޓް ލަވަތަކެއް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި މޫސޭ ވާލާ ކިޔާފައިވެއެވެ.

މޫސޭ ވާލާ ވަނީ މަންސާއަށް ވާދަކުރުމަށް ކޮންގްރެސް ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ވާދަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއާ ވާދަކުރި ޑރ ވިޖޭ ސިންގަލާ 63،323 ވޯޓުގެ ތަފާތުން މޫސޭ ވާލާ ވަނީ ބަލިކޮށްފައެވެ.

މޫސޭ ވާލާ ކޮންގްރެސް އާ ގުޅުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުއެވެ.

މޫސޭ ވާލާއަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ މަރާލުމާއެކު ކޮންގްރެސްގެ ލީޑަރ ރާހުލް ގާންދީ ވަނީ އެކަމުގެ ހިތާމަފާޅުކުރައްވާ ޓްވީޓެއްކުރައްވާފައެވެ. އެޚަބަރު އެއްސެވީ ފުންހިތާމައާއި ހައިރާންކަމާއެކު ކަމަށާއި މޫސޭ ވާލާގެ އާއިލާއާ ފޭނުންނަށް ރާހުލް ގާންދީ ވަނީ ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޕަންޖާބުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރ ބަގްވަންތު މަންން ވަނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ހަމަޖެހިގެން ތިބުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިކަމުގެ އަޑީގައި ތިބި ފަރާތްތައް ހޯދާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް