ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 12:10
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރޮއިޓާސް
ޕުޓިންގެ އިންޒާރު ޔޫރަޕްގެ ލީޑަރުންނަށް
ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭތީ ޕުޓިންގެ އިންޒާރު ފްރާންސާއި ޖަރުމަންގެ ލީޑަރުންނަށް
ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭނަމަ ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތި ސަޕްލައިއަށް އެކަމުގެ އަސަރު ފޯރަނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޕުޓިން ދެއްވި
މައިރަޕޯލްގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ޔޫކްރެއިންގެ 2500 މީހުން ދޫކޮށްލުމަށްވެސް ދެ ލީޑަރުން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައި

ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭތީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލެޑިމައަރ ޕުޓިން، ފްރާންސާއި ޖަރުމަންގެ ލީޑަރުންނަށް އިންޒަރު ދެއްވައިފިއެވެ.

ފްރާންސްގެ ރައީސް އިމަނުއަލް މެކްރޮން އާއި، ޖަރުމަންގެ ޗާންސެލަރ އޯލާފް ސްކޯލްޒްއަށް އަމާޒުކޮށް އިންޒާރުދެއްވަމުން ޕުޓިން ވިދާޅުވީ، ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އިތުރު ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ރަޝީޔާގެ ރައީސް ޕުޓިންވަނީ ދެ ލީޑަރުންނާ ފޯނުން ގުޅުއްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭނަމަ ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތި ސަޕްލައިއަށް އެކަމުގެ އަސަރު ފޯރަނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޕުޓިންވަނީ ދެ ލީޑަރުންނަށް ދެއްވާފައެވެ.

ދެ ލީޑަރުންނާ އެއްކޮށް ކުރިއަށްގެންދެވި މަޝްވަރާތަކުގައި ދެ ލީޑަރުންވެސް ވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި ރަޝިޔާގެ ފައުޖުތައް ޔޫކްރެއިނުން ފޭބުމަށްވެސް ދެ ލީޑަރުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް ޖަރުމަންގެ ޗާންސެލަރގެ ތަރުޖަމާނާ ހަވާލީދީ އަލް ޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސާއެކު ސީރިއަސް މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެއްވުމަށްވެސް ޕުޓިންގެ ކިބައިން ދެ ލީޑަރުން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި މަރިއަޕޯލްގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ޔޫކްރެއިންގެ 2500 މީހުން ދޫކޮށްލުމަށްވެސް ދެ ލީޑަރުން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް