ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 20:22
ލައިމަން ހިފުމަށް ޔޫކްރެއިންއާއި ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހަމަލާ ބަދަލުކުރަމުންދާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ
ލައިމަން ހިފުމަށް ޔޫކްރެއިންއާއި ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހަމަލާ ބަދަލުކުރަމުންދާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިންގެ ލައިމަން އަވަށް މިހާރު އޮތީ ރަޝީއާގެ އަތްދަށުގައިކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި
 
ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ، އެގައުމުން ލައިމަންގެ ފުލް ކޮންޓްރޯލް މިހާރު ނަގާފައިވާކަން އައުލާންކޮށްފައި
 
ލައިމަން ރަޝިއާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވަނީ، ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި ޕީޕަލްސް މިލީޝިއާ އޮފް ޑޮނެސްކް ޕީޕަލްސް ރިޕަލިކް ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުންކަމަށް ކޮނަޝެންކޮވް ވިދާޅުވި
 
ރަޝިއާގެ ކޮމްބެޓް އެއަރފޯސްއިން ޔޫކްރެއިންގެ 2 ޖެޓެއް ވައްޓާލާފައިވާނެކަމަށް ކޮނަޝެންކޮވް ވިދާޅުވި

އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ލައިމަން އަވަށް މިހާރު އޮތީ ރަޝިއާގެ އަތްދަށުގައިކަމަށް އެގައުމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެގައުމުން ލައިމަންގެ ފުލް ކޮންޓްރޯލް މިހާރު ނަގާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާން އީގޯ ކޮނަޝެންކޮވް ވަނީ، ލައިމަން ރަޝިއާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވަނީ ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި ޕީޕަލްސް މިލީޝިއާ އޮފް ޑޮނެސްކް ޕީޕަލްސް ރިޕަލިކް ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮނަޝެންކޮވް ވަނީ ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެސް ވައްޓާލާފައިވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެގައުމުގެ ކޮމްބެޓް އެއަރފޯސްއިން ޔޫކްރެއިންގެ ދެ ޖެޓެއް ވައްޓާލާފައިވާނެކަމަށް ކޮނަޝެންކޮވް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލައިމަން ހިފުމަށް ޔޫކްރެއިންއާއި ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހަމަލާ ބަދަލުކުރަމުންދާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ލައިމަންގެ ބޮޑު ބައެއް ހިފިނަމަވެސް، އެ އަވަށުގެ ހުޅަނގުދެކުނުގައި އޮތް ސްލޮވިއަންސް ސިޓީއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ނުދީ ހިފަހައްޓަމުންދާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ އެގައުމުން މިސައިލް ހަމަލާތަކެއްދީ ބަހަމުތު އަދި ސޮލެޑަރގައި ހުރި ޔޫކްރެއިންގެ ކޮމާންޑް ޕޯސްޓުތަކަށް ގެއްލުންދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ހަމަލާތައް ޑޮންބަސް ސަރަހައްދަށް އަމާޒުވެފައިވާއިރު، އެގައުމުން ބުނަމުންދަނީ ޑޮންބަސްގައި ކުރިއަށްގެންދާ 'ޚާއްސަ އަސްކަރީ ހަރަކާތަކީ' ޔޫކްރެއިން ޑިމިލިޓަރައިޒްކޮށް، އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ރަޝިއާ ބަހުން ވާހަކަދައްކާ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ނެޝަނަލިސްޓުން ދެމުންދާ އިންޒާރުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތެއްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިނާ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ބުނަމުންދަނީ މިއީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި، މިއީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އެރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަހަނާއެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
20%
0%
80%
ކޮމެންޓް