ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2022 | ހުކުރު 21:57
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ހެޑް ކުއާޓާރ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ހެޑް ކުއާޓާރ
ރާއްޖެއެމްވީ
ގެޔަކުން ކުއްޖަކު ވެއްޓުން
މާފަންނުގައި ހުރި ގެޔެއްގެ މަތިން ކުއްޖަކު ވެއްޓިގެން ހޯދަމުންދަނީ
 
އެކުއްޖާ ފެންނަން ނެތުމުން ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން
 
އެކުއްޖާ ވެއްޓުނުކަމަށް ބުނަނީ ހަތަރު ވަނަ ފްލޯރ އިން
 
މާފަންނުގައި ހުރި ގެޔެއްގެ މަތިން ވެއްޓުނީ އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއް

މާފަންނުގައި ހުރި ގެޔެއްގެ މަތިން އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވެއްޓިގެން ހޯދަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ މިކުއްޖާ ވެއްޓިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 20:31 ހާއިރުކަމަށެވެ. އެކުއްޖާ ވެއްޓުނުކަމަށް ބުނަނީ ހަތަރު ވަނަ ފްލޯރ އިންކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެކުއްޖާ ފެންނަން ނެތުމުން ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ..

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
36%
0%
18%
9%
27%
9%
ކޮމެންޓް