ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2022 | ހުކުރު 18:43
ޕެރޫގައި ފާހަގަކުރާ ކްލައުންޑޭ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ޕެރޫގައި ފާހަގަކުރާ ކްލައުންޑޭ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޕެރޫގައި ފާހަގަކުރާ ކްލައުންޑޭ
ގަދީމީ ކްލައުންޑޭ ފާހަގަކުރަން ޕެރޫގެ މަގުތަކަށް ކްލައުންތައް ނުކުމެއްޖެ
 
މި ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މެއި 25 ގައި

ޕެރޫގެ ވެރިރަށް ކަމުގައިވާ ލިމާގެ މަގުތަކަށް ތަފާތު އެކި ކުލަތަކުން ހެދިގެން ތިބި ކްލައުންތައް ބުދަ ދުވަހު ނުކުތީ އެ އަވަށުގެ ގަދީމީ ކްލައުން ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމަށެވެ.

ބޮޑެތި ބޫޓުތަކާއި، ކުލަތަކުން ޖަރީކޮށްފައިވާ މޫނުތައް އަދި އޮރިޖިނަލް ވިގްސް ނުވަތަ އިސްތަށިގަނޑު އަޅައިގެން ތިބި މީހުން ދިޔައީ ލީމާގެ މަގުތަކުގައި ޕެރޭޑެއް ގޮތަށް އެމީހުންގެ ހަރަކާތްތައް ދައްކަމުންނެވެ. އެމީހުންގެ މި ހަރަކާތްތައް ބަލަން އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަގުތަކަށް ނުކުމެ ތިބި އިރު އެމީހުންގެ މޫނުމަޔިން ފެނިގެން ދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ.

އަހަރުމެން "ކްލައުންސް" ގެ މަގުސަދަކަށް ވަނީ މީހުން ހެއްވުން. އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ހުންނަ ގޮތުންނާއި އެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ސްޓްރެސްވެފައި ހުންނަ ހުރުމުން ދުރުކުރުން
ޑިނޯ

ޕެރުވިއަންސް ކްލައުންސްޑޭ ފާހަގަކުރަމުން އަންނަނީ 1987 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. މިއީ ޖޯސް އަލްވަރެސް ވެލެޒް ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ޓޯނީ ޕެރެހިލް ނަމަކަށް ކިޔާ ކްލައުންއަކަށް ޓްރިބިއުޓެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ޕްރޭޑެކެވެ. އޭނާ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ފަގީރުންގެ ކްލައުންގެ ގޮތުގައެވެ.

1980 ގެ އަހަރުތަކުގައި، އެކި ކުލަތަކުން ހަދާފައިވާ ޓެންޓެއް ހިފައިގެން ޓޯނީ ދިރިއުޅެފައިވަނީ ލިމާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައެވެ. އޭނާ ކުރި މަސައްކަތަކީ މީހުން ހެއްވުމަކީ އުފާވެރިކަން އާންމުންގެ ތެރެއަށް ގެނައުމެވެ. ނަމަޗެސް އޭނާގެ ފަހު ދުވަސްތަށް އެނދުމަތިވެފައި އޮވެ މަރުވީ އެ އަވަށުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެކަނި އޮވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް