ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2022 | އަންގާރަ 20:43
ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އުރުސުލާ ވޮން ޑެރ ލެޔެން
ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އުރުސުލާ ވޮން ޑެރ ލެޔެން
ރޮއިޓާސް
ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އުރުސުލާ
ރަޝިއާއިން ދަނީ ކާބޯތަކެތި ހަތިޔާރެއްގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން: ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
 
ހޯމަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ، މިތަކެތީގެ އަގު އުފުލުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ހުޅަނގުންކަމަށް ބުނެފައި
 
ފުށާއި ސަންފްލާވަރ ސީޑްސް ހިފައިގެން ޔޫކްރެއިންގެ ބޯޓުތައް ދަތުރުކުރިޔަނުދީ، ރަޝިއާގެ ހަނގުރާމަމަތީ ބޯޓުތަކުން ހިފަހައްޓަމުންދާކަމަށް އުރުސުލާ ވިދާޅުވި
 
ރަޝިއާއިން ތެލާއި ގޭސް ހަތިޔާރެއްގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތަށް، މިިހާރު ކާބޯތަކެތިވެސް ހަތިޔާރެއްގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން ދާކަމަށް އުރުސުލާ ވިދާޅުވި

ރަޝިއާއިން ކާބޯތަކެތި ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އުރުސުލާ ވޮން ޑެރ ލެޔެން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުރުސުލާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ވޯރލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އުރުސުލާ ވަނީ ރަޝިއާއިން ތެލާ ގޭސް ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތަށް، މިިހާރު ކާބޯތަކެތިވެސް ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ ބްލެކްމެއިލްތަކުން އަރައިގަނެވޭނީ މުޅި ދުނިޔެ ގުޅިގެން އެކަން ކުރަން އުޅެގެންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އުރުސުލާ ވަނީ، ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި މިހާރު ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި، ޔޫކްރެއިންގެ ގްރެއިން ސްޓޮކާއި މެޝިނަރީސް އަތުލައި، ފުށާއި ސަންފްލާވަރ ސީޑްސް ހިފައިގެން ޔޫކްރެއިންގެ ބޯޓުތައް ދަތުރުކުރިޔަނުދީ ރަޝިއާގެ ހަނގުރާމަމަތީ ބޯޓުތަކުން ހިފަހައްޓަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާއި، ހުޅަނގުން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކައްކާ ތެލާއި، ފަރޓިލައިޒަރއާއި ގޮވާމުގެ އިތުރުން ގޭހާއި ތެލުގެ އަގުވެސް ވަނީ އުފުލެންފަށާފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ، މިތަކެތީގެ އަގު އުފުލުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ހުޅަނގުންކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އުރުސުލާ ވަނީ ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ޔޫކްރެއިނުން ކާމިޔާބުކުރުން މުހިންމުކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕުޓިންގެ އަނިޔާވެރިކަމަކީ "ސްޓްރެޓެޖިކް ފެއިލިއަރ"އަކަށް ހަދަންޖެހޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް