ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2022 | ހޯމަ 19:06
ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރި ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިސަރު ވެޑިމް ޝިޝިމަރިންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމުކޮށްފި
ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރި ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިސަރު ވެޑިމް ޝިޝިމަރިންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމުކޮށްފި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގިކަމަށް ސާބިތުވެ، ރަޝިއާ ސިފައިންގެ އޮފިސަރަކު އުމުރަށް ޖަލަށް
 
އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް މެއި 23 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިންގެ ކޯޓަކުން ހުކުމުކޮށްފައި ވަނީ، އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ވެޑިމް ޝިޝިމަރިންގެ މައްޗަށް
 
މިއީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޔޫކްރެއިންގައި ރަޝިއާ ސިފައިންގެ މީހަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ފުރަތަމަ ޝަރީއަތް

ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރި ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިސަރުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމުކޮށްފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ކޯޓަކުން މެއި 23 ވަނަ ދުވަހު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމުކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ވެޑިމް ޝިޝިމަރިންގެ މައްޗަށެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައި ވަނީ ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމައިގައި ޔޫކްރެއިންގެ އާންމު މީހަކު ގަސްތުގައި މެރިކަމުގެ ކުށެވެ.

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި ޝިޝިމަރިން ވަނީ، ފެބްރުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު އޭނާއަށް އައި އަމުރެއްގެ ދަށުން، ޔޫކްރެއިންގެ އިރުދެކުނު އަވަށެއް ކަމަށްވާ ޗުޕަޚިވްކާގައި އުމުރުން 62 އަހަރުގެ އޮލެކްސަންޑްރާ ޝެލިޕޮވްއަށް ހަމަލާދީ އޭނާ މަރާލާފައިވާކަމަށް އިއުތިރާފުވެފައެވެ.

މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ ވަނީ، އިސް އޮފިސަރެއްގެ "ކްރިމިނަލް އޯޑަރ"އަކަށް ޝެލިޕޮވްއަށް އަމާޒުކޮށް އޮޓޮމެޓިކް ހަތިޔާރަކުން އެތައް ފަހަރަކު ޝިޝިމަރިން ހަމަލާދީފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއީ ފެބްރުއަރީ މަހު ރަޝިއާގެ ސިފައިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ހަނގުރާމަ ފެށި ފަހުން، ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި، ޔޫކްރެއިންގައި ރަޝިއާ ސިފައިންގެ މީހަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ފުރަތަމަ ޝަރީއަތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
25%
25%
25%
0%
25%
ކޮމެންޓް