ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 22:20
ޔުނައިޓެޑް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ ކުޅުންތެރިން: ފޮޓޯ-ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް
ޔުނައިޓެޑް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ ކުޅުންތެރިން: ފޮޓޯ-ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ފަހު މެޗުންވެސް ބަލި، ވަގުތީ ކޯޗުގެ ނިމުންވެސް ގޯސް
ޔުނައިޓެޑް ލީގު ނިންމާލީ 6 ވަނާގައި

ފަހު މެޗުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން ބަލިވެ, ވަގުތީ ކޯޗު ރަންގްނިކްގެ ނިމުންވެސް ގޯސްވެއްޖެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަންގައި ޔުނައިޓެޑާ ހަވާލުވާ ކޯޗު ޓެން ހާގްގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީ 1-0 ނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ވިންގަރ ޒަހާއެވެ. މެޗަށް ނިކުތް ޔުނައިޓެޑްގެ ސްކޮޑްގައި ރޮނަލްޑޯ ނުހިމެނެއެވެ. ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ނިކުތީ ކަވާނީއެވެ. މެޗުގައި ލަނޑުޖަހަން ޔުނައިޓެޑަށްވުރެ ގިނަ ފުރުޞަތު ލިބުނީވެސް ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއަށެވެ. މިބައްޔާއެކު ޔުނައިޓެޑް ސީޒަން ނިންމާލީ 6 ވަނާގައެވެ. އެއީ 58 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

ޔުނައިޓެޑަށް ޔޫރޮޕާ ލީގުންވެސް ފުރުޞަތު ލިބުނީ އެޖާގައަށް ދެން ވާދަކުރި ވެސްޓްހޭމްވެސް ބަލިވުމުންނެވެ. ބްރައިޓަންއާ ވާދަކޮށް ވެސްޓްހޭމް ބަލިވީ އެންޓޯނިއޯގެ ލަނޑުން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރި ހޯދާފައިވަނިކޮށް, 3-1 ނެވެ. މިނަތީޖާއާއެކު ބްރައިޓަން ލީގު ނިންމާލީ 51 ޕޮއިންޓާއެކު 9 ވަނާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް