ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 22:11
އެކްސިޑެންޓުވި ލޯންޗު
އެކްސިޑެންޓުވި ލޯންޗު
ރާއްޖެއެމްވީ
ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުވި ހާދިސާ
ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުވި ހާދިސާގައި ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
 
ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުން ދަނީ ބަލަމުން
 
ބާކީ ތިބި ތިން މީހުންނަށްވެސް ދަނީ ފަރުވާދެމުން
 
އެއީ 5 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް

ގއ. ވިލިނގިލި ފަޅަށް ލޯންޗެއް ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނެރުގައި ޖެހި ހިނގި ހާދިސާގައި ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެއީ 5 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް ކަމަށެވެ. ނެރުގައި ޖެހި ލޯންޗުގައި ތިބި 2 މީހަކު ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު، ގެއްލުނު ދެ މީހުން ފެނުމާއެކު އެމީހުން ވިލިނގިލީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދޭން ފަށާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް އެ ދެމީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތުދީފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެކްސިޑެންޓުވި ލޯންޗު - ރާއްޖެއެމްވީ

ލޯންޗުގައި ބާކީ ތިބި 3 މީހުންނަށް ވެސް އަނިޔާވެފައިވާކަމަށާއި، އެމީހުންނަށްވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ،

މިކަމާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ހާދިސާފގެ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަގޮތުގައި އެ ލޯންޗު އޮތީ ތޮށިމައްޗަށް އަރާފައެވެ. ލޯންޗަށްވެސް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ވެފައިވާކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
60%
20%
20%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް