ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 13:14
މިސްކިތެއްގައި މީހަކު ނަމާދުކޮށްގެން ދުޢާކުރަނީ
މިސްކިތެއްގައި މީހަކު ނަމާދުކޮށްގެން ދުޢާކުރަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ދީނުގެމަގު
ދުއާއަކީ އަޅުކަމުގެ މައިގަނޑެވެ.
 
އުފާފާގަތިކަމުގައި ވެސް ﷲގެ ހަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުން ގިނަކުރުން އެދެވިގެންވޭ
 
ދުޢާ ދަންނަވަންވާނީ ހަމައެކަނި މުސީބާތެއް ކުރިމަތިވާހިނދު އެކަންޏެއްނޫން

ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މާތްﷲ ހައްދަވާފައިވާ އެކަލާނގެ އަޅެކެވެ. ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް އެ އިންސާނާ ވަނީ، އެކަލާނގެ މަދަދަށް ބޭނުންވެފައެވެ. އަޅުތަކުންގެ ކިބައިން އެއްވެސް ކަމަކަށް އެކަލާނގެ ބޭނުންވެ ވޮޑިގެނެއް ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ ހަޟުރަތުން މަދަދަށާއި ވާތްގަށް އެދޭނީ އެއްވެސް މެދުވެރިއަކު މެދުވެރިކޮށްގެނެއް ނޫނެވެ. އެކަލާނގެ ހަޟުރަތުން ކަމަކަށް އެދޭއިރު މެދުވެރިއަކު މެދުވެރިކުރުމީ، އެކަލާނގެއަށް ޝަރީކު ކުރުމެކެވެ. އެއީ ނުފުއްސަވާވަރުގެ ބޮޑުފާފައެއްކަން، ކީރިތި ޤްރުއާންގައި އަންގަވާފައިވެއެވެ.

ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހަކު ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ﷲގެ ހަޟްރަތުގައި ދެންނެވުމަކީ އެކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ކަމެކެވެ. އަދި އެކަމަކީ، ކީރިތި ޤްރުއާނުގައްޔާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައި އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ވެސް މެއެވެ. އެކަލާނގެ ވަހީ ބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ. "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" މާނައީ: އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ وحى ކުރެއްވިއެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް دعاء ކުރާށެވެ! ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ دعاء އިޖާބަކުރައްވާހުށީމެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޙަދީޘް އެއްގެ މާނާގައިވެއެވެ. " ތިޔަބައި މީހުންގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާނޭ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން މަތީ ތިބެ، ތިޔަބައި މީހުން ﷲގެ ހަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވާ ހުށިކަމެވެ. އަދި ތިޔަބައި މީހުން ދަންނާށެވެ! ހަމަ ކަށަވަރުން، ޣާފިލްވެ އެހެން ފަރާތަކާ މަޝްޢޫލުވެފައިވާ ހިތެއްގެ ވެރިއަކު ކުރާ ދުޢާ މާތްﷲ އިޖާބައެއް ނުކުރައްވާނެތެވެ."

ދުޢާ އަކީ، ﷲ އަށް އަޅުކަން ޚާލިސް ކުރުމުގެ ވެސް މައިގަނޑު މަޤްސަދެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އެކަލާނގެ ވަހީ ބަސްފުޅެއްގައިވެއެވެ. "قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ" މާނައަކީ: ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ دعاء ކުރުން ނުވާނަމަ، ތިމަންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ، ތިޔަބައިމީހުންނާމެދު ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓަވާނެތެވެ."

ﷲގެ ހަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވާނީ، ދަތި އުނދަގޫތަކާއި މުސީބާތްތައް ކުރިމަތިވާ ހިނދު އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އުފާފާގަތި ދުވަސްތަކުގައި ވެސް މެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ. ދަތި އުނދަގުލާއި މުސީބާތްތައް ކުރިމަތިވާ ހިނދު މާތްﷲ، އޭނާގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވެ އެދޭ މީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، އޭނާ އުފާފާގަތިކަމުގައި އެކަލާނގެއަށް ދުޢާ ދެންނެވުން ގިނަކުރާ ހުށިކަމެވެ.!"

ދުޢާ ކުރަން ފަށައިގަންނަ ހިނދު، މާތްﷲ އަށް ހަމްދުޘަނާ ކިޔައި، ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ސަލަވާތް ކިޔެވުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާ ހަދީޘްފުޅުތައް އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ހަލާލު ތަކެތި ކައިގެން ބޮއިގެން ހުރެ ދުޢާ ކުރުމަށް ވެސް އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނޯޓް: ދީނުގެމަގު މި ނޫހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 1986ން 2008ށް ނެރުނު ނޫހެކެވެ. މި ނޫސް ނެރުމުގެ ބޭނުމަކީ، އާންމުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އިސްލާމީ އުޚުވަތްތެރިކަމުގެ ރޫހު ފެތުރުމެވެ. މި ނޫސް އޭރު ނެރެފައިވަނީ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އެވެ. މި ލިޔުމަކީ ދީނުގެމަގުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ނަކަލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް