ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2022 | ހުކުރު 10:50
ޔޫކްރެއިންގައި އަލަށް އުފަންވި ކުދިން ވިޝީވަންކާ ހެދުމުގައި
ޔޫކްރެއިންގައި އަލަށް އުފަންވި ކުދިން ވިޝީވަންކާ ހެދުމުގައި
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިނާއި މާޖެހުމާ އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއް؟
 
މެއި މަހުގެ 3 ވަނަ ބުރާސްފަތި ދުވަސް، ޔޫކްރެއިންގައި ފާހަގަކުރަނީ ވިޝީވަންކާ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި

އެކި ފަރުމާތަކަށް މާޖަހާފައިވާ ފޭރާމަކީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަ އެއްޗެކެވެ. ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އިންތިހާއަށް މާޔޫސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން ވެރިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައިވެސް މާޖެހި ފޭރާންތަކުން ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންގެ މޫނު މައްޗަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދެއެވެ. މާޖެހި ފޭރާމަށް ޔޫކްރެއިންގައި އޮންނަ ޚާއްސަ ގަދަރެއްގެ ސަބަބުން، އެކަމަށް ޚާއްސަ ދުވަހެއްވެސް އެ ޤައުމުގައި ފާހަގަކުރެއެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މެއި މަހުގެ 3 ވަނަ ބުރާސްފަތި ދުވަސް، ޔޫކްރެއިންގައި ފާހަގަކުރަނީ މާޖެހިފޭރާމުގެ ދުވަސް ނުވަތަ ވިޝީވަންކާ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ.

ވިޝީވަންކާއަކީ ޔޫކްރެއިންގެ ސަޤާފީ ހެދުމެކެވެ. ޤައުމިއްޔަތުގެ ރޫޙު ދިރުވަނިވި ހެދުމެކެވެ. ވިޝީވަންކާގެ މަޤުބޫލުކަން އަނެއްކާވެސް ގަދަވީ، 2014 ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާއިން ކްރައިމިއާ ހިފި ދުވަސްވަރާ ވިދިގެންނެވެ. ވިޝީވަންކާ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ފެށުމުގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، އެކަން ފެށިގެން އައީ ޔުނިވާސިޓީގައި ތައުލީމު ހާސިލު ކުރަމުން ދިޔަ ޒުވާނަކު، އޭނާގެ އެކުވެރިންނާއެކު އެއްދުވަހެއްގައި ވިޝީވަންކާ ލާން ނިންމި ހިސާބުންނެވެ. އެ ހަރަކާތް ފުޅާވަމުން ގޮސް، މިއަދު، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ޔޫކްރެއިން ދަރިކޮޅުގެ މީހުންވެސް ވިޝީވަންކާ ދުވަސް ފާހަގަކުރެއެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ޤައުމު ބަނަވެފައި ދުވަސްވަރެއް ކަމުން ޤައުމިއްޔަތުގެ ރޫޙު ވަކިން ގަދައެވެ.

ވިޝީވަންކާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވޮލަންޓިއަރުން ވަނީ، އެންމެ ގަދީމީ ގޮތަށް މާޖަހާފައިވާ ފޭރަންތައް ހިފައިގެން، އޮޑެއްސާގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ. އޮޑެއްސާއަކީ ރަޝިއާގެ އުދުވާންތައް އެންމެ ވަރުގަދަވި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދެކެވެ. އޮޑެއްސާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަލަށް އުފަންވެފައި ތިބި ކުދިންނަށް، ވިޝީވަންކާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދިނެވެ. އަންހެން ކުދިންނަށް ދިނީ ރަތާއި ހުދުކުލައިގެ މާޖެހި ހެދުމެވެ. ފިރިހެން ކުދިންނަށް ނުލެވެ.

އަހަރަމެންގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި އެބަތިބި 10 އަންހެން ކުދިންނާއި 6 ފިރިހެން ކުދިން. ވިޝީވަންކާ ދުވަހާ ދިމާކޮށް، މި ޚާއްސަ ހަދިޔާ ހިފައިގެން އައި މީހުންނަށް ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަން. އަލަށް އުފަންވި ދަރިން ވިޝީވަންކާތައް ލައްވަމުން ދިޔައިރު، މައިންގެ މޫނުމަތިން އުފާވެރި ހިނިތުން ފާޅުވަމުންދިޔަ. ބައެއް މައިންގެ ލޮލުން ކަރުނަވެސް ހިލުނު
އޮޑެއްސާ ރީޖަނަލް މެޓާނިޓީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރު، އައިހޯރް ރިއަޒަންޓްސޭވް

އަމިއްލަ މީހަކު އިސްނަގައިގެން ހިންގި މި ޙަރަކާތުގައި ހަދިޔާ ލިބުނު އޮޑެއްސާ ރީޖަނަލް މެޓާނިޓީ ހޮސްޕިޓަލު ހުންނަނީ ރަޝިއާއިން މިހާރުވެސް އުދުވާނީ ހަމަލާތައް ދެމުންދާ ސަރަހައްދާ ދާދި ކައިރީގައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ފަހަރަކު ސައިރަންގެ އަޑު އިވެއެވެ. ފެބުރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ، ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ޔޫކްރެއިނަށް އެރި ފަހުން، މެޓާނިޓީ ވޯޑްގައި 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން އުފަންވެފައިވާ ކަމަށް އޮޑެއްސާ ރީޖަނަލް މެޓާނިޓީ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް