ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 16:55
ޓުއަރިޒަމް
ޓުއަރިޒަމް
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
އެމްއެމްޕީއާރްސީއާ ގުޅޭ 3 ފަޅަކާ ގުޅިގެން، ދަރަންޏެއް ނުވަތަ މައްސަލަައެއް އޮތްތޯ ސާފުކުރަނީ
 
ތޮޅިމަރާހުރާ ފަޅުގެ އިތުރުން، މާލެ އަތޮޅުގެ ދެ ފަޅެއް ހިމެނޭ
 
18 މޭ އިން ފެށިގެން 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އޮފީސް ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން ކުރިން ހުށައެޅޭނެ

އެމްއެމްޕީއާރްސީއާ ގުޅޭ 3 ފަޅަކާ ގުޅިގެން ދަރަންޏެއް ނުވަތަ މައްސަލަައެއް އޮތްތޯ ސާފުކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކ. ތޮޅިމަރާހުރާ ފަޅުގެ އިތުރުން، މާލެ އަތޮޅުގެ ދެ ފަޅަކާއި ގުޅިގެން ދަރަންޏެއް ނުވަތަ މައްސަލަައެއް އޮތްތޯ ސާފުކުރުމަށް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީން ބުނާގޮތުގައި އެ ފަޅުތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ލީސް އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން، ފަޅުތައް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެހާ ހައްގުތައް، އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

ވުމާއެކު، އެ ފަޅުތަކާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް އޮތްފަރާތެއް ވާނަމަ، 18 މޭ އިން ފެށިގެން 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮފީސް ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް