ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 11:51
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން
ޓްވީޓަރ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ކުޅިވަރު
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ކުޅިވަރުތަކެއް ފަށައިފި
 
ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން
 
ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ ކުޅިވަރުތަކަކީ ބެޓްމިންޓަން ފުޓުބޯޅަ އަދި ދުވުމުގެ އިތުރުން ސްވިމިން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމް ފަަށައިފިއެވެ.

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަގުސަދަކީ އެއްވެސް ކުއްޖެއް ނުވަތަ މީހެއް ތަފާތުނުކޮށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްދާ މި ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ ކުޅިވަރުތަކަކީ ބެޓްމިންޓަން ފުޓުބޯޅަ އަދި ދުވުމުގެ އިތުރުން ސްވިމިންއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ސްވިމިން އިއްޔެ ފަށާފައިވާއިރު، މިނިސްޓަރު ވަނީ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ވީހާ ވެސް ގިނަ ކުދިން ބައިވެރިކުރުމަށް އެދިފައެެވެ. މި ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙުމަދު ވަނީ އިއްޔެ އެ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement

މިކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު މަޙްލޫފް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ކަހަލަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވަނީ އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމާއި ސަމާލުކަމަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
15 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 12:36
އަހުމަދު.ޖ
ކޮބާ ދޭން ބުނި-/5000ރ