ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 18:28
ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށް އިންޓަރއިން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުން
ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށް އިންޓަރއިން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިޓާލިއަން ކަޕް
އިޓާލިއަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިންޓަރއަށް
 
ފައިނަލް މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ މައްޗަށް އިންޓަރ ކުރިހޯދީ 4-2ން

ޔުވެންޓަސްއާ ވާދަކޮށް އިޓާލިއަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިންޓަރމިލާނުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މިއީ އިންޓަރއިން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި އަށްވަނަ ފަހަރެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ މައްޗަށް އިންޓަރ ކުރިހޯދީ 4-2ންނެވެ. ފޯރިގަދަ މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ 1-0ން އިންޓަރ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ. އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިގެން މެޗުގެ ހަވަނަ މިނެޓުގައި އިންޓަރއަށް ލީޑް ނަގައިދިނީ ނިކޯލޯ ބަރޭލީއެވެ.

ނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ފަސް މިނެޓުވީ ފަހުން ޔުވެންޓަސްއިން ވަނީ ކައިރި ކައިރީގައި ދެލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ އަނބުރާލާފައެވެ. ޔުވެންޓަސްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ އަލެކްސް ސަންޑްރޯއެވެ. އޭގެ ދެމިނެޓު ފަހުން ޔުވެންޓަސްއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑުސާން ލަހޯވިޗްއެވެ.

އިންޓަރއިން އަނެއްކާވެސް ފަހަތުން އަރައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ މެޗުގެ 80 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މިއީ އިންޓަރގެ ޕައުލް ޑިބާލާއަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިން ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެެވެ. އިންޓަރއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ހަކާން ޗަލަނޮލޫއެވެ.

އިންޓަރ މޮޅުވީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުގައި ނަތީޖާ އެއްވަރުވުމުން ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގެ ދެހާފުގައެވެ. އިންޓަރގެ ދެލަނޑުވެސް ޖަހައިދިނީ އިވާން ޕެރިސިޗްއެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. ދެވަނަ ލަނޑަކީ އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއެއް ގޯލުގެ މަތީ ކަނަށް ފޮނުވާލައިގެން އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް