ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 08:00
މެޗުގެ ކުރިންވެސް ޔޫކްރެއިނަށް ސަޕޯޓަރުން ތާއީދުކުރި: ފޮޓޯ-ބީއާރު ފުޓްބޯލް
މެޗުގެ ކުރިންވެސް ޔޫކްރެއިނަށް ސަޕޯޓަރުން ތާއީދުކުރި: ފޮޓޯ-ބީއާރު ފުޓްބޯލް
ޕްލޭއޮފް މެޗަށް ޔޫކްރެއިން ތައްޔާރު
ޕްލޭއޮފް މެޗަށް ޔޫކްރެއިން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި
 
ޕްލޭއޮފް މެޗު ކުޅޭނީ ޖޫން 1 ގައި

ފީފާ ވަރލްޑްކަޕް ޕްލޭއޮފް މެޗަށް ޔޫކްރެއިން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ސްކޮޓްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެންޖެހޭ ޕްލޭއޮފް މެޗަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ބޮރޫޝިޔާ މޮންޗެންގްލެޑްބެކްއާ ދެކޮޅަށް މެޗެއް ކުޅެ މޮޅުވެފައެވެ.

ބޮރޫޝިޔާ ޕާކްގައި ކުޅުނު މެޗު ޔުކްރެއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ނެވެ. މިއީ ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުފަހުން ޔޫކްރެއިނުން ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާ ހަދިޔާކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހެމުންދާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޓިކެޓް ގަނެގެން މެޗު ބެލުމަށް 20,000 އަށްވުރެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ވަނެވެ. ޔޫކްރެއިން ރައްޔިތުންނަށް މެޗު ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނީ ހިލޭއެވެ.

ޔޫކްރެއިންއާއި ސްކޮޓްލެންޑް ވާދަކުރާ ޕްލޭއޮފް މެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ މާރޗް 24 އަށް ތާވަލްކުރި މެޗެކެވެ. ނަމަވެސް ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ފަސްކުރީއެވެ. އެމެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއް ވަރލްޑްކަޕްގެ ޖާގައަކަށް ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ވޭލްސްއާއެވެ. އެމެޗު ކުޅޭނީ ޖޫން 5 ގައެވެ.

ރޭގެ މެޗުގެ ކުރިން ޔޫކްރެއިން އެންމެ ފަހުން މެޗެއް ކުޅުނީ ނޮވެމްބަރު މަހު ބޮސްނިޔާއާ ދެކޮޅަށެވެ. އެމެޗު 2-0 ން ކާމިޔާބުކޮށް ޔޫކްރެއިން ޕްލޭއޮފް ޖާގަ ހޯދިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް