ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2022 | ބުދަ 21:56
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޖީސޫސްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުން
އާސެނަލްއިން ޖީސޫސްގެ އޭޖެންޓާ މަޝްވަރާކޮށްފި
 
ސިޓީން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ޖީސޫސްގެ އެއްބަސްވުން އައުކުރުމަށް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް ހޯދުމަށް އާސެނަލްއިން އޭނާގެ އޭޖެންޓާ މަޝްވަރާކޮށްފިކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ޖީސޫސްއާއެކު ސިޓީން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު, ކުރިއަށް އޮތް ސަމަރ ޓްރާންސްފަރ މާރކެޓް ފެށެންވާއިރަށް ހަމަވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފަރ މާރކެޓުގައި ފްރީ އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ބޭނުން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

Advertisement

އާސެނަލްއާއެކު ޖީސޫސްގެ އޭޖެންޓު މާސެލޯ ޕެޓިނާޓީ މަޝްވަރާކޮށްފައި ވާއިރު، އާސެނަލްގެ ހުށަހެޅުން އޭނާއަށް ކަމުދާ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އާސެނަލްއާއެކު އިތުރު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ޕެޓިނާޓީ ނިންމާފައިވާއިރު، ސިޓީން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ޖީސޫސްގެ އެއްބަސްވުން އައުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ޖީސޫސް ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ސީޒަންގައި ޖީސޫސްވަނީ ސިޓީއަށް 13 ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 8 ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް