ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2022 | އަންގާރަ 06:51
ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ވާކަން ދެއްކުމަށް އައިފެލް ޓަވަރ ދިއްލާލާފައި
ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ވާކަން ދެއްކުމަށް އައިފެލް ޓަވަރ ދިއްލާލާފައި
ރޮއިޓާރސް
ޔޫކްރެއިން ރަޝިޔާ ހަނގުރާމަ
އައިފެލް ޓަވަރ ޔޫކްރެއިންގެ ދިދައިގެ ކުލަތަކުން ދިއްލާލައިފި
 
ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމަނުއަލް މެކްރޯން އަދި ޖަރުމަންގެ ޗާންސެލަރ އޮލާފް ސްކޯލްޒްވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައި
 
ހަނގުރާމައިގައި 5.8 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންވަނީ ޔޫކްރެއިން ދޫކޮށް އެހެން ގައުމުތަކަށް ގޮސްފައި

ޔޫކްރެއިން ރަޝިޔާ ހަނގުރާމައިގައި ޔޫކްރެއިންއާއެކު ވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ފްރާންސްގެ ޕެރިސްގައި ހުންނަ އައިފެލް ޓަވަރު ޔޫކްރެއިންގެ ދިދައިގެ ކުލަތަކުން ދިއްލާލައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އައިފެލް ޓަވަރު ދިއްލާފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ދިދައިގައި ހުންނަ ކުލަތައް ކަމަށްވާ ރީނދޫ އަދި ނޫ ކުލައިންނެވެ. މިއީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމަނުއަލް މެކްރޯން އަދި ޖަރުމަންގެ ޗާންސެލަރ އޮލާފް ސްކޯލްޒްވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ވާކަން ދެއްކުމަށް ޖަރުމަންގެ ބްރެންޑެންބާރގް ގޭޓްވެސް ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ދިދައިގެ ކުލަތަކުން ދިއްލާފައެވެ. ޖަރުމަންގެ ޗާންސެލަރުވަނީ ގޭޓް ކައިރީގައި ހޯމަ ދުވަހު ފްރާންސްގެ ރައީސާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ހަނގުރާމައިގައި 5.8 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންވަނީ ޔޫކްރެއިން ދޫކޮށް އެހެން ގައުމުތަކަށް ގޮސްފައެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންގެ އަދަދު ހަތަރު ހާހާ ގާތްކުރާއިރު، ޔޫކްރެއިންގެ 3،680 މީހުންވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް