ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2022 | ބުދަ 19:30
ޖަނާޒާ ކުރިއަށްދަނިކޮށް ސަންދޯކުގެ ފިލާގައި ތަޅަމުންދިޔަ މީހާއަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދީފައިވޭ
ޖަނާޒާ ކުރިއަށްދަނިކޮށް ސަންދޯކުގެ ފިލާގައި ތަޅަމުންދިޔަ މީހާއަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދީފައިވޭ
ޑެއިލީ މެއިލް
ޕެރޫގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޖަނާޒާ
ޖަނާޒާގައިތިބި މީހުން ސިއްސުވާލީ ސަންދޯކުގެ ތެރެއިން މީހަކު ތަޅާ އަޑު އިވިގެން
 
މަރުވިކަމަށް ވަޅުލަން ގެންދިޔައީ 36 އަހަރު ރޯސާ ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެނެއް

ދެކުނު އެމެރިކާ ގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ޕެރޫގައި ހިނގައި ދިޔަ ހާދިސާއެކެވެ. އަންހެނަކު މަރުވެގެން އޭނާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ ވަޅުލުމަށް ތައްޔާރުކުރަމުންދިޔަ އަންހެން މީހާ ސަންދޯކުގެ މަތީ ފިލާގައި ތަޅާ އަޑު އިވިގެންނެވެ.

ރޯސާ އިސަބެލް ނަމަކަށް ކިޔާ 36 އަހަރުގެ މި އަންހެން މީހާ ސަންދޯކުގެ މަތީ ފިލައިގައި ބާރަށް ތަޅަމުން ދިޔައީ އޭނާ ދިރިހުރިކަން އެތަނުގައި ތިބި މީހުންނަށް އަންގައިދެމުންނެވެ. އެގަޑީގައި އޭނާގެ ގާތް ތިމާގެ މީހުން ދިޔައީ އޭނާގެ ސަންދޯއް ހިފައިގެން ވަޅުލުމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަންދޯކުގައި ތަޅާ އަޑު އިވިގެން މަތި ހުޅުވި އިރު، 36 އަހަރު ރޯސާ އޮތީ ލޯ ހުޅުވައިގެން މީހުންނާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ.

ވަގުތުން ސަންދޯކާ އެކީގައި ޕިކަޕެއްގެ ފަހަތަށް ލައިގެން ރޯސާ ގެންދިޔައީ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. އަދި ވަގުތުން ލައިފްސަޕޯޓް މެޝިނަކަށް ލާފައިވެއެވެ.

ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު އޭނާގެ ވިންދު ހުރި ކަމަށާއި، ނޭވާލުމާއި، ހަށިގަނޑުގައި ހޫނުކަން ވެސް ހުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހުރީ ވަރަށް ދަށުގައި ކަމަށެވެ. ރޯސާގެ ހާލަތު ލައިފް ސަޕޯޓުގެ އެހީގައި ރަނގަޅުވަމުން ދިޔަ ކަމަށް ވެސް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނަމަވެސް ރޯސާގެ ހާލު ކުއްލިގޮތަކަށް ދަށްވެ، ގަޑިއިރުތަކެއް ފަހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ސަހަރާގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ މީހާ ބުނެފައިވަނި ސަންދޯކުގެ މަތީ ފިލާ ނެގި އިރު، އޭނާ އޮތީ ލޯ ހުޅުވައިގެން ކަމަށާއި، ވަރަށް ބޮޑަށް ދާހިއްލާފައި ހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ވަގުތުން އޮފީހަށް ވަދެ ފުލުހުންނަށް ގުޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
21%
7%
16%
34%
4%
18%
ކޮމެންޓް