ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2022 | ހޯމަ 08:59
ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އާސެނަލް އާއި ވެސްޓް ހޭމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އާސެނަލް އާއި ވެސްޓް ހޭމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ވެސްޓް ހޭމް ބަލިކޮށް އާސެނަލްއިން ތިންވަނައާއި ގާތަށް
 
ލީގުގައި 34 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 63 ޕޮއިންޓާއެކު އާސެނަލް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރު ވަނާގައި
 
އާސެނަލްއިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ވެސްޓް ހޭމް ބަލިކޮށް އާސެނަލްއިން ތާވަލުގެ ތިންވަނައާއި ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ވެސްޓް ހޭމްގެ ދަނޑުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މި މެޗު އާސެނަލްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ންނެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު އާސެނަލްއިން ވަނީ ތާވަލުގެ ތިންވަނާގައި އޮތް ޗެލްސީއާއި ތިން ޕޮއިންޓަށް ގާތް ކޮށްފައެވެ. ލީގުގައި 34 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 63 ޕޮއިންޓާއެކު އާސެނަލް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރު ވަނާގައެވެ. ޗެލްސީއިން ތިންވަނާގައި އޮތީ މިއަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން 66 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ތާވަލުގެ ހަތް ވަނާގައި ވެސްޓް ހޭމް އޮތީ 52 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

ވެސްޓް ހޭމް އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ލީދު ނެގީ އާސެނަލްއިންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 38 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ލީދު ނަގައިދިނީ ރޮބް ހޯލްޑިންގއެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފުގެ ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި ވެސްޓް ހޭމްގެ ޖެރަޑް ބޯވެން ވަނީ ލަނޑެއްޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދީފައެވެ. އާސެނަލް މޮޅުވީ މެޗުގެ 54 ވަނަ މިނެޓުގައި ގަބްރިއެލް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ.

Advertisement

ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު އެހެން މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު، އެވަޓަންއިން ޗެލްސީ ބަލިކުރީ 1-0 ންނެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވެގެން ތާވަލުގެ ތިންވަނާގައި ހަމަޖެހިލުމުގެ ފުރުސަތު ޗެލްސީއަށް އޮތެވެ. ލެސްޓަރ ސިޓީގެ މައްޗަށް ޓޮޓެންހަމް ކުރިހޯދީ 3-1 ންނެވެ.

ލީގުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ބައްދަލުކުރާނީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ބްރެންޓްފޯދެވެ. މި މެޗު ކުޅޭނީ ރާއްޖެ ގަޑިން ދަންވަރު 12 ޖަހާއިރުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް