ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 19:20
އޮފީސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް
އޮފީސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ކުންފުނިތަކުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ހޯދައިފި
 
ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް މެޗަކުން ބައްޔެއްނުވޭ

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ހޯދައިފިއެވެ. އެޓީމް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި ޓީމް ސިވިލިއަން (ޓީސީއެމް)އާ ވާސަކޮށް ހަ ވިކެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

ޓީސީއެމް ފުރަތަމަ ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 118 ލަނޑެވެ. ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ 6.4 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން 120 ލަނޑު ހަމަކޮށް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ފައިނަލް މެޗުގައި ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސްގެ މަލިންދާ، 10 ބޯޅައިން 36 ލަނޑު ހެދިއެވެ. ހަފަހަރު ހަޔަކަށް ޖެހިއެވެ. ސިރިދާރަން ނުބައިނުވެ 31 ލަނޑު ހެދިއެވެ. ޓީސީއެމްއިން އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ހެދީ 34 ލަނޑު ހެދި މުހައްމަދު ޝިޔާމެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ބެޓްސްމަނަކީވެސް ޝިޔާމެވެ. މުބާރާތުގައި އޭނާ 160 ލަނޑު ހެދިއެވެ. އެންމެ ގިނަ ވިކެޓް ނެގީ އަށް ވިކެޓްނެގި ރަނޫކާ ޕެރޭރާއެވެ.

Advertisement

މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 25,000 ރުފިޔާ، އަދި ދެވަނަ ޓީމަށް 5500 ރުފިޔާ ވަނީ ދީފައެވެ. މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ހޯދީ މެޗަކުން ބަލިނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް