ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 19:53
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ އޮފީސް މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ އޮފީސް މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓ ކާނިވާ: ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ފައިނަލަށް
 
ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ ޔަޤީންވާނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ހޯދައިފިއެވެ.

ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ ސެމީފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެސްޓީއޯ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ވާދަކޮށް އެއް ވިކެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގައި އެސްޓީއޯ ފުރަތަމަ ކުޅެންއަރާ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަތް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 98 ލަނޑެވެ. ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 99 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ފައިނަލްގައި ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ސެމީފައިނަލް ދެވަނަ މެޗުގައި މާދަމާ ހެނދުނު ފަތަހަ ސްޓާރސްއާއި ޓީމް ސިވިލިއަން (ޓީސީއެމް) ވާދަކޮށް މޮޅުވާ ޓީމަކާއެވެ. ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް