ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 18:38
މިސްކިތެއްގައި އަންހެނަކާއި ކުދިންތަކެއް ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ
މިސްކިތެއްގައި އަންހެނަކާއި ކުދިންތަކެއް ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ
ރޮއިޓާރސް
ކެތްތެރިކަން އިސްކުރުން
ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާއިރު މާޔޫސްވާ ހާލަތްތަކުގައި ކެތްތެރިކަން އިސްކުރަންޖެހޭ
 
މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ހެޔޮކަމުގައި ކުރިއަރައި ދާމީހުންނާއި ހެޔޮކަމުގައި މެދުމިން ޙިޔާރުކުރާ މީހުންނާއި ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވާ މީހުން ހިމެނޭ
 
މީސްތަކުން ބެހިފައިވަނީ ހަތަރު ބަޔަކަށް

ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާއިރު މާޔޫސްވާ ހާލަތްތަކުގައި ކެތްތެރިކަން އިސްކުރަންޖެހެއެވެ.

އިންސާނުންގެ ޙާލަތު ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މީސްތަކުން ބެހިފައިވަނީ ހަތަރު ބަޔަށްކަމަށާއި އެ ހަތަރުބަޔަކީ މުއުމިނުން، ކާފިރުން، މުނާފިޤުން އަދި އަހުލުކިތާބުންނެވެ. މުސްލިމުން ބެހިފައިވާ ބައިތައްވެސް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ހެޔޮކަމުގައި ކުރިއަރައި ދާމީހުންނާއި ހެޔޮކަމުގައި މެދުމިން ޙިޔާރުކުރާ މީހުންނާއި ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވާ މީހުން ހިމެނެއެވެ.

އިންސާނާއަށް ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އެކި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މާޔޫސްވާ ޙާލަތްތައް އައުމުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތައް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވެއެވެ. މާޔޫސްވާ ސަބަބުދެނެގަނެ، އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެ، ނުވަތަ ފަރުވާއެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމުގައިވާނަމަ އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ޒިކުރުތަކާއި ދުޢާތައް ކިޔުމާއިއެކު ކެތްތެރިކަން އިސްކުރަން ޖެހެއެވެ.

ގަޟާގަދަރަށް އީމާންވުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އިންސާނުންނަކީ ނިކަމެތި ބައެއްކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އިންސާނުންނަކީ ނިޢުމަތެއް ލިބުމުން ބޮޑާވާ ބައެއްކަމަށާއި ހަވާ ނަފްސަށް ތަބާވެ، ދަހިވެތިވެގެންވާ ބައެއްކަން ޤުރުއާނުގައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް