ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 15:53
ކޮންމެ އީދަކާ ގުޅިގެން މަގު މަތީގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ގަޑިތަކެއް ކަނޑައަޅާ
ކޮންމެ އީދަކާ ގުޅިގެން މަގު މަތީގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ގަޑިތަކެއް ކަނޑައަޅާ
ރާއްޖެ އެމްވީ
އީދު ދުވަހު ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ގަޑި
ފިތުރު އީދު ދުވަހު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ގަޑި ކަނޑައަޅައިފި
 
ހުޅުމާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ކޮށްފިނަމަ ދަތިވާނެ
 
ކައުންސިލުން ނިންމީ ހަވީރު 4:00ން ރޭގަނޑު 8:00ށް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކުރުމަށް

ފިތުރު އީދު ދުވަހު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ގަޑި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އައިމިނަތު ޔުމްނާ ހުށައެޅުއްވީ، މާލޭ އަދި ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފިތުރު އީދު ދުވަހު ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ވަގުތައް ކަނޑައެޅުމަށެވެ. ޔުމްނާގެ ހުށައެޅުމަށް ބައެއް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދުނީ، ހުޅުމާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި ނަމަ، އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމަށެވެ. ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގައި އަދިވެސް ޒަރޫރީ ބައެއް ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ނުވާތީ، ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ކުރުމުން އެތަނުގައި އުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދިތިވާނެ ކަން މެމްބަރުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

މެމްބަރުންގެ ވާހަކަތަކަށް ބިނާކޮށް މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޒަމީރު ހުށައެޅުއްވީ، ހަމައެކަނި މާލޭގައި ވެހިކަލްތައް ދުއްވުން ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި މަނާ ކުރުމަށެވެ. އީދު ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތު އާއިލާތަކާ އެކު ހަމަޖެހިލައިގެން މަގުމަތީގައި އުޅެވޭނެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ކައުންސިލުން ނިންމީ ހަވީރު 4:00ން ރޭގަނޑު 8:00ށް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކުރުމަށެވެ. އެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ނިންމަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކައުންސިލުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި ގަޑީގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ނަމަވެސް ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުގެ އުޅަނދުފަހަރާއި އެމަޖެންސީގައި ކޮންމެހެން ދުއްވަންޖެހޭ ވެހިކަލްތައް ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ އޮންނާނެއެވެ. އީދާ ގުޅިގެން މީގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގައިވެސް އަންނަނީ ވަކި ވަގުތެއްގައި މާލެ ސަރަަހއްދުގައި ވެހިކަލް ދުވުން މަނާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް