ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 13:56
ނަލަ ނަލަ ރާއްޖެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޗެލެންޖް
ނަލަ ނަލަ ރާއްޖެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޗެލެންޖް
އުރީދޫ
ނަލަ ނަލަ ރާއްޖެ
"ނަލަ ނަލަ ރާއްޖެ" ސޯޝަލް މީޑިއާ ކޮންޓެސްޓްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާރޓްނަރަކަށް އުރީދޫ
 
މި މުބާރާތުން މޮޅުވާ ފަރާތްތަކަށް އަގު ހުރި ފައިސާގެ އިނާމުތަކުގެ އިތުރުން ހޮލިޑޭ ޕެކޭޖްވެސް ލިބިގެންދާނެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އިން ކުރިއަށްގެންދާ ނަލަ ނަލަ ރާއްޖެ ވީޑިއޯ ޗެލެންޖްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ނަލަ ނަލަ ރާއްޖެ ވީޑިއޯ ޗެލެންޖަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ބާއްވާ ލިޕް ސިންކްކުރާ ސޯޝަލް މީޑިއާ މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތުން މޮޅުވާ ފަރާތްތަކަށް އަގު ހުރި ފައިސާގެ އިނާމުތަކުގެ އިތުރުން ހޮލިޑޭ ޕެކޭޖެއްވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުރީދޫގެ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ 10 ގައުމުގައި ވާ 117 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވީޑިއޯ ޗެލެންޖް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ވީޑިއޯ ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ދިވެހިންނާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ޗެލެންޖްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަލަ ނަލަ ރާއްޖެ ތީމް ލަވައަށް ލިޕް ސިންކް ކުރާ ވީޑިއޯއެއް އެ ބައިވެރިންގެ ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް ނުވަތަ ޓިކްޓޮކް އެކައުންޓްގައި ހޭޝްޓެގްތަކާއެކު ޕޯސްޓް ކޮށްލުމުން ބައިވެރިވެވެއެވެ. މި މުބާރާތުން ވަނަތަކަށް ދިވެހިންނާއި ބޭރު މީހުން ވަކިވަކިން ހޮވާލެވޭނެއެވެ. ވަނަތަކަށް ހޮވޭ ދިވެހި ނަސީބުވެރި ފަރާތްތަކަށް 25000 ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް ފައިސާގެ އިނާމުގެ އިތުރުން އުރީދޫ މައިފައިއެއް ލިބޭނެއެވެ. ވީޑިއޯ ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވާ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ހޮލިޑޭ ޕެކޭޖަކާއެކު އުރީދޫ ޓޫރިސްޓް މައިފައި އެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ކެމްޕޭން 22 މާރިޗުގައި ފަށާފައިވާއިރު، މި ކެމްޕެއިންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 30 ޖޫން 2022 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ބައިވެރިން ކެޓަގަރައިޒް ކުރަނީ ކޮންމެ ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ވެސް އެ ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ބައިވެރިންގެ ފޮލޯވާރ ބޭސްއަށް ބިނާކޮށެވެ. ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ގިނަވެގެން 3 ވީޑިއޯ ޕޯސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ. ޖަޖުންގެ ޕެނަލަކުން ވަނަތައް ހޮވައި، ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން ވެސް އެންމެ ގިނަ ވިއޫސް، ލައިކްސް، އަދި ޝެއަރ ލިބޭ ވީޑިއޯތަކަށް ޕްރޯ ރަޓާ އުސޫލުން ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.

މި ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެމްޕެއިންގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކޮށް، ޔޫޒަރ ޖެނެރޭޓެޑް ކޮންޓެންޓް އުފައްދައިގެން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް