ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 12:27
އަންގްސަން ސޫކީ / މަގާމުން ދުރުކޮށްފައިވާ މިޔަންމާގެ ލީޑަރު
އަންގްސަން ސޫކީ / މަގާމުން ދުރުކޮށްފައިވާ މިޔަންމާގެ ލީޑަރު
އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް
ސޫކީގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ޝަރީއަތް
ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެ، ސޫކީއަށް 5 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް
 
ދައުވާތައް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، މަދުވެގެން 190 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އަންނާނެ
 
ސޫކީގެ މައްޗަށް ޖުމުލަ 18 މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވޭ
 
ކޮރަޕްޝަންގެ 11 ދައުވާގެ ތެރެއިން 1 ދައުވާއެއްގެ މައްސަލަ ނިންމައި ޙުކުމްކޮށްފައިވޭ

މިޔަންމާގެ ލީޑަރު އަންގްސަން ސޫކީގެ މައްޗަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ކޯޓަކުން ކުރި ޙުކުމެއްގައި ވަނީ ސޫކީގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ 11 ދައުވާގެ ތެރެއިން 1 ދައުވާއެއްގެ މައްސަލަ ނިންމައި ޙުކުމްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ މައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމައި، ސޫކީއަށް ވަނީ 5 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވާފައެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ސޫކީގެ މައްޗަށް ޖުމުލަ 18 މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، އެ ދައުވާތައް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، މަދުވެގެން 190 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އަންނާނެއެވެ. މިއީ ސޫކީގެ ސިޔާސީ ހަޔާތުގައި ސިއްކަ ޖެހިގެންދާނެ ކަމެއްކަން ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސޫކީގެ މައްޗަށް ޙުކުމް އިއްވާފައިވަނީ އާންމުކޮށް ހުޅުވާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަޑުއެހުމެއްގައެވެ. ރޮއިޓަރސްގެ މަސްދަރާއި ޙަވާލާދީ އެ ނޫހުން ރިިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ޙުކުމް ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު މާގިނަ ތަފްސީލުތަކެއްވެސް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ސޫކީގެ ފަރާތުން ކޯޓުގެ އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާނެކަމަށްވެސް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސޫކީގެ މައްޗަށް ދާދި ފަހުންވެސް ވަނީ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވޯކީޓޯކީތަކެއް ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގައި ސޫކީގެ މައްޗަށް 4 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގާ ކޯޓަކުން ވަނީ އިއްވާފައެވެ. އެއީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަސް ތެރޭގައެވެ.

މިޔަމަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބަޣާވާތްކޮށް ސޫކީއާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ބަންދުކުރީ މިޔަންމާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ސޫކީ ނިސްބަތްވާ މިޔަންމާގެ ވެރިކަން ކުރާ ނެޝަނަލް ލީގް ފޯ ޑިމޮކްރަސީ (އެންއެލްޑީ) ޕާޓީން ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތަކުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާކަން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

ސޫކީ ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން މިޔަންމާގައި ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކެއްވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް