ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 04:49
ފ.މަގޫދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޓެސްޓްކުރުމުގެ ތެރެއިން
ފ.މަގޫދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޓެސްޓްކުރުމުގެ ތެރެއިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފ.މަގޫދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު
ފ.މަގޫދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ސިސްޓަމް ޓެސްޓްކޮށްފި
 
ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ދަށުން ދެ ޕަންޕިންގ ސްޓޭޝަން އާއި 4.2 ކިލޯމީޓަރގެ ފެނުގެ ވިއުގައެއް ގާއިމުކޮށްފައިވޭ
 
ދުވާލަކަށް 35 ޓަނުގެ ފެން އުފައްދާ ދެ އާރު ޕްލާންޓް އާއި ފެން ރައްކާ ކުރުމަށް 230 ކިއުބިކް މީޓަރގެ 2 ޓޭންކު ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައި

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ފ.މަގޫދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، ސިސްޓަމް ޓެސްޓްކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސިސްޓަމް ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ފެނަކާއި އަލްޓެކް މޯލްޑިވްސްގެ އިތުރުން މަގޫދޫ ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީންކަމަށެވެ. މި ދެ ސިސްޓަމް ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އޭޕްރީލް 17 އަދި 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

މަގޫދޫގައި ގާއިމު ކުރި ފެނުގެ ނިޒާމަކީ "އިންޓަގްރޭޓެޑް ވޯޓާ ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް" އާއި އެއްގޮތަށް ޑީސެންޓްރަލައިޒްޑް ފެނާއި ވާރޭފެން އެއްކުރެވިގެން ފެނުގެ ހިދުމަތް ދެވިގެން ދާނެ ނިޒާމެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މި ނިޒާމުގެ ދަށުން ދުވާލަކަށް 35 ޓަނުގެ ފެން އުފައްދާ ދެ އާރު ޕްލާންޓް އާއި ފެން ރައްކާ ކުރުމަށް 230 ކިއުބިކް މީޓަރގެ 2 ޓޭންކު ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައެވެ. އަދި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ދަށުން ދެ ޕަންޕިންގ ސްޓޭޝަން އާއި 4.2 ކިލޯމީޓަރގެ ފެނުގެ ވިއުގައެއް ގާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ދެ ނިޒާމު ޓެސްޓުކޮށް ކޮމިޝަން ކުރުމަށްފަހު، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ފ.މަގޫދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް އަލްޓެކް މޯލްޑިވްސް އާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުއެވެ. އެއީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމަސައްކަތް ނިންމާގޮތަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސާފުބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަކީ މިސަރުކާރުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. އެވައުދުގެ ދަށުން ފެނާއި ނަރުދަމާ ނޭޅި ހުރިހުރިހާ ރަށެއްގައި އެ ދެނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް