ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 12:26
ބަޓަރޑް ނޫޑްލްސް
ބަޓަރޑް ނޫޑްލްސް
ފުޑް ފިފްޓީ ޓޫ
ބަދިގެ 1443
ބަޓަރޑް ނޫޑްލްސް
 
އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ މަމީ ނޫޑްލްސްގައި ވެސް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ

ނޫޑްލްސްގެ އެކި ވައްތަރު ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު ޑިޝްތައް ތައްޔާރު ކުރެއެވެ. ފެޓުޗިނީ ނޫޑްލްސް ނުވަތަ ޕާސްތާ އަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވެސް މަގުބޫލް ކާ އެއްޗެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އެކި ހަފްލާތަކުގެ މެނޫގައި މިހާރު އާންމުކޮށް ހުރެއެވެ. މި ފަހަރު ގެނެސްދޭން މި އުޅޭ ރެސިޕީ އަކީ ވެސް ކާލަން ވަރަށް މީރު ޑިޝްއަކަށް ވާނެއެވެ. މި ޑިޝް ތައްޔާރު ކުރާއިރު، ބައެއް ބާވަތްތައް އެމީހެއްގެ ރަހަތަކާ ގުޅޭ ގޮތަށް އިތުރު ކޮށްލެވިދާނެވެ. މަސް އަޅައިގެން ކާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ބާވަތް އިތުރު ކޮށްލެވިދާނެވެ. އަދި ފެޓުޗިނީ ނޫޑްލްސްގެ ބަދަލުގައި އާންމުކޮށް ދިވެހިން ބޭނުން ކުރާ ކޮންމެވެސް އެއް ވައްތަރެއްގެ ނޫޑްލްސް ނުވަތަ ޕާސްތާގެ އެހެން ވައްތަރެއްވެސް ބޭނުކޮށްލެވިދާނެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 1 ޕެކެޓް ފެޓުޗިނީ ނޫޑްލްސް
  • 1 ފިޔާ
  • 1 ގިތެޔޮ މިރުސް
  • 6 ސަމުސާ ބަޓަރު
  • ⅓ ޖޯޑު ޕަރމަސަން ޗީޒް
  • ލޮނު (ރަހަލާ ވަރަށް)
  • 1 ކުޑަ ސަމުސާ އަސޭމިރުސް
  • ލެމަންގްރާސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ނޫޑްލްސް މަޑުކޮށްލަން ފެނު ކައްކާލާށެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 10 ވަރަކަށް މިނިޓް ކައްކާލެވުނީމާ ހުންނާނީ ރޯފިލާފައެވެ. ދެން ނޫޑްލްސް މަޑުވުމުން ފެންގަނޑު އުކާލާފައި އެހެން ތެއްޔަކަށް ނޫޑްލްސް އެޅުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ބަޓަރު، ޗީޒް، ލޮނު އަދި އަސޭމިރުސް އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ފިޔާ އަދި މިރުސް އަޅައިގެން ވަޅޯކޮށްލުމަށްފަހު، ކުރިން އެއްކޮށްލި ނޫޑްލްސް ތެރެއަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ތައްޓަކަށް ނޫޑްލްސް އެޅުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށްވެސް ޗީޒް އާއި އަސޭމިރުހާއި ލެމަން ގްރާސް އަޅައިގެން ގާނިޝްކޮށްލާށެވެ. ލެމަންގްރާސްގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެސް އެހެން ވައްތަރެއްގެ ފަތެއްވެސް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް