ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 16:46
އދ ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރެސް
އދ ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރެސް
ރޮއިޓަރސް
އދ ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރެސް
ރަޝިއާ އަދި ޔޫކްރެއިނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ކުރިން ގުޓަރެސް ތުރުކީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
 
ގުޓަރެސް ތުރުކީއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު
 
ގުޓަރެސް ރަޝިއާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު
 
ގުޓަރެސް ޔޫކްރެއިން އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

އދ ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރެސް ރަޝިއާ އަދި ޔޫކްރެއިނަށް ދަތުރުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ތުރުކީއަށް ވެސް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އދ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރެސް ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ތުރުކީގެ އަންކަރާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އދ އާއި ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުގައި އދ ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގެން އެގައުމުގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން އާ ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ޔޫކްރެއިން އަށް ވަޑައިގެން އެގައުމުގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީ އާ ބައްދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ގުޓަރެސް ތުރުކީއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. އަދި އެގައުމުގެ ރައީސް ތޮއްޔިބު އުރުދުޤާން ގުޓަރެސް އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާނެ ކަމަށް އދގެ ބަޔާނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އދ ގެ އެއިޑް ޗީފް މަރޓިން ގްރިފިތްސް ވަނީ ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމާއިގެ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ތުރުކީ އަކީ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގުޓަރެސްގެ އެސޯސިއޭޓް ތަރުޖަމާން އެރި ކަނެކޯ ވަނީ ގުޓަރެސް ރަޝިޔާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ރަޝިއާގެ ރައީސް އާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ސަރުގެއި ލަވްރޯވް، ގުޓަރެސް އާއި ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާގެ ތަރުޖަމާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރެވޭނެ ކަން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ގުޓަރެސް ޔޫކްރެއިން އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށް އދ އިން ބުނެއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑިމިޓްރީ ކުލެބާ އާއި ގުޓަރެސް ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް