ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 13:10
ކުރަނޑި - ހަމައެކަނި ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް އަޅައިގެންވެސް ކުރަނޑި މީރުވާނެ
ކުރަނޑި - ހަމައެކަނި ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް އަޅައިގެންވެސް ކުރަނޑި މީރުވާނެ
ނާޒުމީ ސައީދު
ބަދިގެ 1443
ހަވާދުލީ ކުރަނޑި
 
ދިވެހި ހަވާދުގައި ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް ނާޅާވެސް ކުރަނޑި ހަނާކޮށްލުމުން މީރުވާނެ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 1 ޕެކެޓް ކުރަނޑި
 • 2 ފިޔާ (ބޮޑު)
 • 1 ގިތެޔޮ މިރުސް
 • 1 ދަޅު ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް
 • 4 ސަމުސާ ދިވެހި ހަވާދު (އައްޑޫ ހަނާކުރި ހަވާދު) ފުނޑާފައި
 • 2 ހިކަނދިފަތް
 • 1 ސަމުސާ އަސޭމިރުސް
 • 1 ސަމުސާ ޖިންޖަރ ގާލިކް ޕޭސްޓް
 • ލޮނު
 • ކުޑަ ކާށި ކިރުކޮޅެއް
 • 1 ކުޑަ ސަމުސާ އޮރިގާނޯ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ފިޔާ، ލޮނުމެދު ޕޭސްޓް، ހިކަނދިފަތް، ގިތެޔޮ މިރުސް، އަސޭމިރުސް އަދި އޮރިގާނޯ އަޅައިގެން ފިޔާކޮޅު ވަޅޯ ކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު، ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް، ހަވާދުކޮޅު އަދި ބޯކިރުކޮޅު އަޅައިގެން ކުޑަކޮށް ރޯފިލުވާލާާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ކުރަނޑި އާއި ލޮނު ހެޔޮވަރު ކުރުމަށްފަހު ރޯ ފިލަންދެން ކައްކާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް