ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 20:34
މަރިއަޕޯލް ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިއާއަށް ވާގިވެރިވާ ސިފައިން
މަރިއަޕޯލް ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިއާއަށް ވާގިވެރިވާ ސިފައިން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާއިން މަރިއަޕޯލް އަދި ލުހާންސްކްއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް އިތުރުކޮށްފި
 
ރަޝިއާއިން ދަނީ ޑޮންބަސް ސަރަހައްދުގައި ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުން
 
ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ މަރިއަޕޯލްއަށް ދެމުން އައި ހަމަލާތައް މަޑުޖައްސާލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އަލުން ހަމަލާތައް ދޭން ފަށާފައި

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގެ މަރިއަޕޯލް އަދި ލުހާންސްކްއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ މަރިއަޕޯލްއަށް ދެމުން އައި ހަމަލާތައް މަޑުޖައްސާލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އަލުން ހަމަލާތައް ދޭން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން މަރިއަޕޯލްގައި މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވާ ޔޫކްރެއިން ސިފައިންގެ އެންމެ ފަހު ޔުނިޓް، އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ދަނގަޑުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެކްޓްރީއެއްގައި ތާށިވެފައިވާއިރު، އެފެކްޓްރީއަށް އަމާޒުކޮށް ރަޝިއާއިން ދަނީ ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މިހަމަލާތައް ދޭން ފަށާފައި މިވަނީ އެފެކްޓްރީ އެމީހުންގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ނުގެނެވުނު ނަމަވެސް މަރިއަޕޯލް ހިފިއްޖެ ކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނުމަށް ފަހުއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އެ ފެކްޓްރީއަށް އަމާޒުކޮށް ރަޝިއާއިން ވައިގެ ހަމަލާތައް ދެމުންދާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން އެންމެ ގަދަޔަށް ހަމަލާ ބަދަލުކުރެވެމުންދާ އެއް ސަރަހައްދެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަޝިއާއިން ދަނީ ޑޮންބަސް ސަރަހައްދުގައި ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުންނެވެ. އެގައުމުން ޑޮންބަސް ސަރަހައްދުގައި ހަމަލާދޭން ފެށުމާއެކު ޔޫކްރެއިން އިން ވަނީ 'ދަ ބެޓަލް އޮފް ޑޮންބަސް' ފެށިއްޖެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ. ރަޝިއާއިން ބުނަނީ މި އޮޕަރޭޝަން އަކީ ލުހާންސްކް އަދި ޑޮނެސްކްގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެގައުމުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން އެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް