ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 18:01
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސަމަރ ޓްރާންސްފަރ މާކެޓް
ޖީސޫސް އާސެނަލްއަށް ދިއުން ގާތް!
 
ދެފަރާތުން މިކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ސްޓްރައިކަރް ގެބްރިއެލް ޖީސޫސް މިއަންނަ ސީޒަންގައި އާސެނަލްއަށް ބަދަލުވުން ގާތްކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މިކަމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އިންތިޒާމުތަކެއް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ދެފަރާތުން މިކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ބްރެޒިލްގެ ޖާނަލިސްޓް ޖޯޖް ނިކޯލާވެސް ވަނީ މިކަމަށް ބާރުދީ ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އޭނާ ބުނީ މިހާރު ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ އާސެނަލްއާއި ސިޓީއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ހެދުން ކަމަށެވެ.

ޖީސޫސްގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ މިއަހަރު ނިމޭ ކޮޅުގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ބްރެޒިލްގެ ޓީމަށް ކުޅުމެވެ. ނަމަވެސް ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ ކޯޗުކަމުގައި ޖީސޫސްއަށް ސިޓީގެ ފުރަތަމަ 11 ން ޖާގަ ލިބެނީ މިހާރު މަދު ފަހަރެއްގައެވެ. މި ސީޒަންގައި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ 16 މެޗެއް ޖީސޫސް ފަށާފައި ވާއިރު، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޓީމުގެ ފުރަތަމަ 11 ން އޭނާއަށް ފުރުސަތު ލިބުނީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ.

އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ޖީސޫސް މިހާތަނަށް ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމަށް 54 މެޗު ކުޅެދީ 18 ލަނޑު ޖަހައިދީފައިވެއެވެ. އޭނާ ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް