ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 03:54
ސޮސެއިޑާޑް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އޮބާމެޔަން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ސޮސެއިޑާޑް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އޮބާމެޔަން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ލަލީގާ
ސްޕެނިޝް ލީގު
އޮބާމެޔަންގެ ލަނޑުން ބާސެލޯނާއަށް މޮޅެއް
މެޗުން މޮޅުވެގެން ފަސްވަނައަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ސޮސެއިޑާޑަށް އޮތް
ބާސެލޯނާއިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް ސޮސެއިޑާޑް އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ އޮބާމެޔަން ޖެހި ލަނޑުން އެޓީމު މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ބާސެލޯނާއިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު އޮބާމެޔަން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 11 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި މެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވި ނަމަވެސް ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުނީ ރެއާލް ސޮސެއިޑާޑް އިންނެވެ. ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއްވެސް ތަނަވަސްކުރީ އެޓީމުންނެވެ.

މި މޮޅާއެކު ކުޅުނު 32 މެޗުން ލިބުނު 63 ޕޮއިންޓާއެކު ބާސެލޯނާ އޮތީ ލީގު ތާވަލުގެ ދެވަނާގައެވެ. ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައި 78 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑެވެ. މެޗުން ބަލިވުމުން ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި ތާވަލުގެ ހަވަނާގައި ސޮސެއިޑާޑް އޮތީ 55 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. މި މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްގެން 57 ޕޮއިންޓާއެކު ފަސްވަނާގައި އޮތް ރެއާލް ބެޓިސްގެ ކުރިއަށް ޖެހިލުމުގެ ފުރުސަތު ސޮސެއިޑާޑްއަށް އޮތެވެ. ނަމަވެސް އެޓީމަށް އެކަން ކާމިޔާބު ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް