ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 14:01
ގްރިލްޑް ޕީނަޓް ބަޓަރ ބަނާނާ ސޭންޑްވިޗް
ގްރިލްޑް ޕީނަޓް ބަޓަރ ބަނާނާ ސޭންޑްވިޗް
އޯލް ރެސިޕީސް
ބަދިގެ 1443
ގްރިލްޑް ޕީނަޓް ބަޓަރ ބަނާނާ ސޭންޑްވިޗް
 
މިއީ ވަރަށް އަވަހަށް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ރެސިޕީއެއް

މިއީ ވަރަށް އަވަހަށް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ރެސިޕީއެކެވެ. އަވަހަށް އެއްޗެއް ތައްޔާރުކޮށްލަން ބޭނުންނަމަ މި ރެސިޕީ ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ފޮނިކާތަކެއްޗަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މި ސޭންޑްވިޗް ކަމުދާނެއެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 2 ސަމުސާ ޕީނަޓް ބަޓަރ
  • 2 ފޮތި ޕާން
  • 1 ދޮންކެޔޮ ( ފޮތިކޮށް ކޮށާފައި)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ދެ ޕާން ފޮތީގެ ވެސް އެއް ފަޅިއެއްގަައި ޕީނަޓް ބަޓަރ ހޭކުމަށްފަހު ފޮތިކޮށްފައި ހުރި ދޮންކެޔޮ، ޕާން މަތީގަައި ފަތުރާލާށެވެ. ދެން ތަވައެއްގައި ކޮންމެ ސައިޑެއް 2 މިނިޓް ފްރައިކޮށްލާށެވެ. އެ މީހަކު ބޭނުންވާ އަދަދަކަށް ސޭންޑްވިޗް ހަދާނަމަ ބާވަތްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް