ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 19:35
ޓޮޓެންހަމް ކޮޅަށް ފަހުވަގުތު ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބްރައިޓަން ކުޅުންތެރިން
ޓޮޓެންހަމް ކޮޅަށް ފަހުވަގުތު ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބްރައިޓަން ކުޅުންތެރިން
ޕްރިމިއަރ ލީގު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ބްރައިޓަން އަތުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިވެއްޖެ، ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި ފަހަތަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް!
 
ހޮނިހިރުދުވަހުގެ މެޗުތައް ނިމޭއިރު ޓޮޓެންހަމް ފަހަތަށް ސޮއްސާލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް

ބްރައިޓަން އަތުން ބަލިވެ, އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއް ކަށަވަރުކުރަން މުހިއްމު ތިން ޕޮއިންޓް ޓޮޓެންހަމްއަށް ގެއްލިއްޖެއެވެ.

މިވަގުތު ހަތަރު ވަނާގައި އޮތް ނަމަވެސް މިބައްޔާއެކު, ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭގެ މެޗުތައް ނިމޭއިރުވެސް ޓޮޓެންހަމް ހަތަރުވަނައިން ސޮއްސާލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ. އެއީ އާސެނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިނަމައެވެ. ޓޮޓެންހަމް ހަތަރު ވަނާގައި އޮތީ 32 މެޗުން 57 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އާސެނަލް ސައުތްހެމްޓަންއާ ވާދަކުރާއިރު 31 މެޗުން 55 ޕޮއިންޓް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Advertisement

ޓޮޓެންހަމް އަތުން ބްރައިޓަން މޮޅުވީ މެޗުގެ ފަހު މިނިޓްގައި ޓްރޮސާޑް ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑުންނެވެ. މެޗުން ބްރައިޓަން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ނެވެ. މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރަން ބާގްވިންއަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެވުނެވެ. 32 މެޗުން 40 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ބްރައިޓަން އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ މެދުގައި, 10 ވަނައިގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް