ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 13:04
އެސްޓީއޯ އެމްޑީ އަމްރު
އެސްޓީއޯ އެމްޑީ އަމްރު
ފުށާއި ހަނޑުލުގެ ފެކްޓްރީ
ފުށާއި ހަނޑުލުގެ ފެކްޓްރީ އަންނަ އަހަރު މެދުތެރޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރަން ފެށޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން: އަމްރު
 
މިއަހަރު ފެކްޓްރީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވޭ

އެސްޓީއޯއިން ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ, ފުށާއި ހަނޑުލުގެ ފެކްޓްރީގެ އޮޕަރޭޝަން އަންނަ އަހަރު މެދުތެރޭގައި ފެށޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރު ރަޝާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފެކްޓްރީ އެޅުމަށް ބިން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓް ސަރަހައްދުންނެވެ. އަދި މިއަހަރު ފެކްޓްރީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަމްރު ވިދާޅުވީ, ބިން ހަމަޖައްސާފައި ވީނަމަވެސް އަދި ރަސްމީކޮށް އެސްޓީއޯއާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަމުންދާއިރު, އެތަނުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭރުގެ ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުމަށް ވިސްނަމުން ދާކަމަށްވެސް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމްރު ވިދާޅުވީ އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވީޓް ގްރެއިން، އެތެރެކޮށްގެން އެކި ގްރޭޑްތަކުގެ ކޮލެޓީގެ ފުށް ތައްޔާރު ކުރެވޭނެއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ, ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފުށް, ބަސްތާގައި އެތެރެކުރުމުން މާގިނަ ދުވަހު އެތަކެތި ރައްކާނުކުރެވޭ ކަމަށާއި, ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ގުދަނުގައި ޖާގަ ދަތިކަމަށާއި ބަސްތާތައް ގިނައިން ގެންނަނަމަ ހަލާކުވާކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭނާ ވިދާޅުވީ, ހަނޑޫ ބަސްތާ ވެސް ގިނަ ދުވަހު ނުބެހެއްޓޭތީ, ވިސްނުން ހުރީ ފެކްޓްރީއަށް ގަނޑުކޮށް ހަނޑޫ ގެނެސް، ވަކި ޓެމްޕަރޭޗަރއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފައިދާ ހޯދުމަށް އެސްޓީއޯއިން ކުރާ މަސައްކަތެއް ނޫންކަމަށާއި, މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމްރު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު, ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު މުހައްމަދު އާތިފް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ސްޓޭޕްލް ފުޑް ފެކްޓްރީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އެޅުމަކީ އެ ސިޓީއަށް މިވަގުތު ބޭނުންވެފައި އޮތް އިކޮނޮމިކް ޖަމްޕް ޖެހުމަށް ނުހަނުބޮޑު ފުރުސަތަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ މިފަދަ ފެކްޓްރީއެއް އެސިޓީގައި ގާއިމުވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ, އިގުތިސާދީ އިތުރު ދޮރުތަކެއް ރަށުގެ ރަައްޔިތުންނަށް ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށާއި, މުޅިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ފުށާއި ހަނޑޫ ކުޅުދުއްފުށިން ސަޕްލައިކުރަން ފެށުމުން (ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން) ރަށުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ

އަދި މިއީ ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރެވިގެންދާ މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި, އެސްޓީއޯއިން މި ފެކްޓްރީ ގާއިމުކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށި ޚިޔާރުކުރުމަކީ މި ސިޓީ ވިޔަފާރީގެ ހަބެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ބޮޑު އުންމީދެއްކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް