ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 20:45
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
ރޮއިޓަރސް
ޔޫކްރެއިން ރަޝިޔާ ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިނަށް އަސްކަރީ އެހީގެ ގޮތުގައި އިތުރު 750 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން އެމެރިކާއިން ނިންމައިފި
 
އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ޔޫކްރެއިނަށް 750 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައި، ވަރަށް އަވަހަށް އެކަން އިއުލާނުކުރާނެ
 
މިއެހީ ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައި ވަނީ ޕްރެޒިޑެންޓަލް ޑްރޯޑައުން އޮތޯރިޓީގެ ދަށުން
 
ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ތަކެތި ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް

ޔޫކްރެއިން ރަޝިޔާ ހަނގުރާމަ އާއި ގުޅިގެން ޔޫކްރެއިނަށް އަސްކަރީ އެހީގެ ގޮތުގައި އިތުރު 750 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން އެމެރިކާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ޔޫކްރެއިނަށް 750 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައި ވަރަށް އަވަހަށް އެކަން އިއުލާނުކުރާނެ ކަމަށް އެނޫހަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލެކެވެ.

އެގޮތުން މިއެހީ ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައި ވަނީ ޕްރެޒިޑެންޓަލް ޑްރޯޑައުން އޮތޯރިޓީގެ ދަށުން ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މިއީ ރައީސް ބޭނުންފުޅުވުމުން މަޖިލީހުގެ ހުއްދަ ހޯދަން މަސައްކަތްނުކޮށް އެމެޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ އެހީއެވެ.

ރޮއިޓަރސްއަށް މައުލޫމާތުދިން އޮފިޝަލަކު ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ތަކެތި ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ އަސްކަރީ ސާމާނުގެ ތެރޭގައި ގްރައުންޑް އާޓިލެރީ ސިސްޓެމްސް ހިމެނޭނެ ކަމުގައި ރިޕޯޓުތައް ފާހަގަކުރެއެވެ.

މިއެހީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ވައިޓް ހައުސްގެ ސީދާ ކޮމެންޓެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ރޮއިޓަރސް އިން ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވައިޓް ހައުސްއިން ވަނީ ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭން ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ޔޫކްރެއިނަށް 1.7 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސެކިއުރިޓީ އެހީ ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް