ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 05:18
އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިޔާއިން އިތުރު އެހީ
އިންޑިޔާގެ އެހީ އިތުރު 7 މަޝްރޫއު އަކަށް
 
މި ހަތް މަޝްރޫއު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހަތް އަތޮޅަަކަށް ބަހާލެވިފައި
 
މި ހަތް މަޝްރޫއު އާއިއެކު އިންޑިއަން ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އިން ރާއްޖެގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ އަދަދު 27ށް އަރާނެ

އިންޑިއަން ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އެޗްއައިސީޑީޕީ) ގެ ގްރާންޓް އެސިސްޓަންސް ސްކީމްގެ ދަށުން އިތުރު ހަތް މަޝްރޫއަކަށް ފަންޑުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

މި މަޝްރޫއުތަށް އިއުލާނު ކުރެވިފައި ވަނީ އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ދާދި ފަހުން ކުރެއްވެވި ދަތުރުފުޅުގައެވެ. 132 މިލިއަން އިންޑިއަން ރުޕީސް (27 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ) ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މި ހަތް މަޝްރޫއު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހަތް އަތޮޅަަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ. އެއީ ހދ, ނ, ކ, އދ, ތ, ގއ, އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައެވެ. މި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކަކީ ސިއްހީ ދާއިރާ އާއި، ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުމާއި ތަރިކަ ދިރުވައި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކަމަށް އިންޑިއާ ހައިކޮޝަނުން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން ފައިސާ ހަރަދު ކުރާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޯޑިއޮލޮޖީ ޔުނިޓެއް ގާއިމު ކުރުމަށާއި ނ. ލަންދޫ މާބުދުގެ މަަސައްކަތާއި ތ. ދިޔަމިގިލި ގަނޑުވަރުގައި ސައިޓް މިއުޒިއަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށާއި މަނަދޫގައި މަލްޓި ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށާއި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޕްރޮސްތެޓިކްސް އަދި އޯރތޮޓިކްސް ފެސިލިޓީ ތަރައްގީ ކުރުމަށާއި އދ. ދިގުރަށުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތަށާއި ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށާއި އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މެންޓަލް ހެލްތް ޔުނިޓެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށެވެ.

Advertisement

މި ހަތް މަޝްރޫއާއިއެކު އިންޑިއަން ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އިން ރާއްޖެގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ އަދަދު 27 އަށް އަރާނެއެވެ. މި މަޝްރޫއުތަކުގެ އިތުރުން އިންޑިއާއިން ފޯރުކޮށްދޭ 106 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އިތުރު 18 މަޝްރޫއުއެއްވަނީ ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 15 މަޝްރޫއު ވަނީ މިހާރު ނިންމާ އިފްތިތާހު ކޮށްފައެވެ.

އެޗްއައިސީޑީޕީ ތައް ފަރުމާކުރުމުގައި އިސްކަންދީފައިވަނީ އެރަށެއްގެ ބޭނުންތަކަށް ބަލައިގެންކަމަށް އިންޑިޔާ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ. މީގެތެރެއިން ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް