ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 00:07
ބޮރިސް ނެމްސޯވް - ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު
ބޮރިސް ނެމްސޯވް - ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ރަޝިޔާގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު
ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ބޮރިސް ނެމްސޯވް އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ކުރިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވަންދެން އޭނާއަށް ފާރަލީ
ނިއެމްސޯވް އަވަހާރަކޮށްލަން އަމުރުކުރީ ކާކުކަމެއް، އަދި ކީއްވެގެންކަމެއް އަދިވެސް ނޭނގޭ
އޭނާއަށް ފާރަލުމަށް 13 ދަތުރެއްގައި އޭނާގެ ފަހަތްޕުޅުން އޭޖެންޓުން ފޮނުވި

ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރެއްގެގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އައި ބޮރިސް ނެމްސޯވް ހަށިކޮޅަށް ބަޔަކު ބަޑިޖަހައި އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ކުރިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވަންދެން އޭނާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ފާރަލާފައިވާކަން ތަހުގީގަކަށް ހާމަވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިންއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ, އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ ކަންތައް ހާމަކުރައްވަމުންއައި ނެމްސޯވް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ ޕުޓިން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ހިނގި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސިޔާސީ މަރެވެ.

އޭނާ އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އަތެއް ނުވާކަމަށް ރަޝިޔާ ސަރުކާރުން ވަރަށް އަވަހަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިހާރު، އޭގެ 7 އަހަރު ފަހުން، އިންވެސްޓިގޭޓިވް 2 ވެބްސައިޓްކަމަށްވާ "ބެލިންގކެޓް" އަދި "ދަ އިންސައިޑަރ"ގެ އިތުރުން ބީބީސީ އަށްވެސް ވަނީ, ނެމްސޯވް މަރާލުމުގެ ކުރިން (މަދުވެގެންވެސް 13 ދަތުރެއްގައި) އޭނާއަށް ފާރަލުމަށް އޭޖެންޓުން އޭނާގެ ފަހަތްޕުޅުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާކަން އެނގޭ ހެކި ލިބިފައިކަމަށްވެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ބޮރިސް ނެމްސޯވް އައީ ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަރަމުންނެވެ. އޭނާވަނީ ރައީސް ބޮރިސް ޔެލްސިންގެ އަރިހުގައި ޑެޕިއުޓީ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޔެލްސިންއަށްފަހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ބޮރިސް ނެމްސޯވް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ކަންތައްވީ އެގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ޔެލްސިންއަށްފަހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިންއެވެ. އެއާއެކު ބޮރިސް ނިއެމްސޯވްއަށް ޖެހުނީ އެއްފަރާތުގައި މަޑުކުރައްވާާށެވެ.

އެދުވަހުން ފެށިގެން ނެމްސޯވް ހުންނެވީ ޕުޓިންގެ ދުޝްމަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާ ގެންދެވީ ޕުޓިންގެ ނޭދެވޭ ހަރަކާތްތައް ދުނިޔެއަށް ހާމަކުރައްވަމުންނެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިނަށް ރަޝިޔާއިން ދިން ހަމަލާތައްފަދަ ކަންކަމުގެ އަޑީގައިވާ ސިއްރުތައް ހާމަކުރައްވަމުންނެވެ.

ފަސްމީހުންގެ ގުރޫޕަކުން ބަޑިޖަހައި އޭނާ އަވަހާރަކޮށްލީ 27 ފެބްރުއަރީ 2015 ގައެވެ. އެއީ އެފަހަރުގެ ޔޫކްރެއިން ހަގުރާމަޔާ ދެކޮޅަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފައްޓަވަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮންނެވެ. މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން ޗެޗްނިޔާ ދަރިކޮޅުގެ 5 މީހުން ވަރަށް އަވަހަށް ހައްޔަރުކޮށް އެމީހުންނަށް ދައުވާ އުފުލުނެވެ.

ނަމަވެސް އަދިވެސް ޖަވާބު ނުލިބި އޮތް ސުވާލަކީ ނިއެމްސޯވް ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި އަވަހާރަކޮށްލަން އަމުރުކުރީ ކާކުތޯއާއި އަދި ކީއްވެގެންތޯ ކުރެވޭ ސުވާލެވެ. މިއީ އަދިވެސް ޖަވާބު ނުލިބިވާ ސުވާލުތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް