ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 16:48
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޕުޓިން ދަނީ ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމާމެދު ވިސްނަމުން: ބައިޑަން
 
ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކުރެއިނަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި ހައިޕަރސޮނިކް މިސައިލްވެސް ބޭނުންކޮށްފަ
 
މީގެ ކުރިންވެސް އެމެރިކާއާ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ވަނީ ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމާގައި ރަޝިއާއިން މަނާ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ކޮށްފަ
 
ރަޝިއާ ކޮށްފައިވާ ދޮގު ތުހުމަތުތަކަކީ އެގައުމުގެ ރައީސް ޕުޓިން، މި ހަނގުރާމާގައި އެފަދަ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރައްވަން ވިސްނަވަމުންދާކަން ހާމަކޮށްދޭ ކަމެއް

ރަޝިއާހެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ދަނީ ޔޫކްރެއިންއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރަން ވިސްނަވަމުންކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިނުން ބަޔޮލޮޖިކަލް އަދި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ގެންގުޅޭކަމަށް ރަޝިއާ ކޮށްފައިވާ ދޮގު ތުހުމަތުތަކަކީ އެގައުމުގެ ރައީސް ޕުޓިން، މި ހަނގުރާމާގައި އެފަދަ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރައްވަން ވިސްނަވަމުންދާކަން ހާމަކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ބައިޑަން ވަނީ މިހާރު ރަޝިއާގެ ރައީސް ހުންނެވީ ގޮތް ހުސްވެފައި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެފަދަ ދޮގު ތުހުމަތުތައް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޕުޓިން ކުރައްވަމުން އެގެންދަވަނީ ހަނގުރާމަ ކާމިޔާބު ކުރައްވަން އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން މަނާ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރަން ބޭނުންފުޅުވާތީ ކަމަށް ބައިޑަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެމެރިކާއާ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ވަނީ ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިއާއިން މަނާ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ކޮށްފައެވެ.

ޔޫކްރެއިން ހިފުމަށް ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެގައުމުން ވަނީ ޔޫކުރެއިނަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި ހައިޕަރސޮނިކް މިސައިލްވެސް ބޭނުންކޮށްފައެވެ.

މިއީ، ގަޑިއަކު 6،000 ކިލޯ މީޓަރަށްވުރެ ބާރުމިނުގައި، އަޑަށްވުރެ 10 ގުނަ ބާރުމިނުގައި ދަތުރު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މިސައިލްއެކެވެ. ހަމަ މިއާއެކު، އުހުގައި ދަތުރުކޮށް، ޖައްވުގައި ހުއްޓައި، ބިމަށް ތިރިކުުރުމުގެކުރިން މީގެ ސްޕީޑާއި މިސްރާބު ބަދަލު ކޮށްލުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވެއެވެ.

މިއީ ހަނގުރާމައެއްގައި ހައިޕަރސޮނިކް މިސައިލް ބޭނުންކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސް މެއެވެ. ރަޝިއާއިން ހައިޕަރ ސޮނިކް މިސައިލް އުފައްދާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ 2018ވަނަ އަަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް