ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 07:24
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ލިވަޕޫލުން ސިޓީއާ ޕޮއިންޓަކަށް ކައިރިކޮށްފި
 
ބްރައިޓަން ބަލިކޮށް، ޓޮޓެންހަމް 7 ވަނާގައި

އާސެނަލް ބަލިކޮށް, ލިވަޕޫލުން ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އޮތް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ޕޮއިންޓަކަށް ކައިރިކޮށްފިއެވެ. ދެ ޓީމްގެ މެޗުގެ އަދަދު ހަމަވިއިރު ދެޓީމްގެ މެޗުގައި މިހާރު އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަޤެކެވެ. އެއްވަނާގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އޮތީ 29 މެޗުން 70 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ލިވަޕޫލް އޮތީ 69 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އާސެނަލް އަތުން އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ 2-0 ނެވެ. މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ޖޮޓާއެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ފިރްމީނިއޯއެވެ. މެޗުގައި އާސެނަލްއިން އެންމެ ގޯލެއް ޖެހުމާ އެންމެ ގާތަށް ދިޔައީ މާޓިން އޮޑެގާޑެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ކީޕަރު ބެކާ މަތަކުރިއެވެ. މިއީ ލީގުގައި ވިދިވިދިގެން ލިވަޕޫލްގެ ނުވަވަނަ މޮޅެވެ. މެޗުން ބަލިވިޔަސް އާސެނަލް އޮތީ ގަދަ ހަތަރެއްގައެވެ. އަދި އެމަޤާމަށް އެންމެ ކައިރިން ވާދަކުރާ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށްވުރެ އިތުރަށް ދެ މެޗު އަތުގައި އެބައޮތެވެ.

Advertisement

ލިވަޕޫލަށް ފަރަޤު ކުޑަކުރަން ފުރުޞަތު ލިބުނީ މިހަފްތާގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން މޮޅުނުވެވުމުންނެވެ. ލީގުގައި ސިޓީއާ ލިވަޕޫލް ސިޓީގެ ދަނޑުގައި ވާދަކުރާ މެޗު އަދި އެބައޮތެވެ. ލީގު ޑިސައިޑް ކުރުމުގައި އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު މެޗެކެވެ.

ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމް ވަނީ ރޭ 2-0 ން ބްރައިޓަން ބަލިކޮށްފައެވެ. ދެ ލަނޑު ޖެހީ ރޮމޭރޯއާއި, ކޭންއެވެ. ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ތާވަލްގެ 7 ވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް