ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 06:51
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުން
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް-19 ސާމްޕަލް ނެގުން
ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ސާމްޕަލް ނަގާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުތަކެއް
 
މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ސާމްޕަލް ނަގަމުންދަނީ ތިން ސެންޓަރަކުން
 
ސާމްޕަލް ނަގައިދެމުންދާނީ ކޮންމެ ހޮނިހިރުން ދުވަހަކުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހަކު މެންދުރު ފަހު 2ން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 6ށް

ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ސާމްޕަލް ނަގާ ސެންޓަރުތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ދެން ސާމްޕަލް ނަގައިދެމުންދާނީ ކޮންމެ ހޮނިހިރުން ދުވަހަކުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހަކު މެންދުރު ފަހު 2ން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 6ށް ކަމަށެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ސާމްޕަލް ނަގަމުންދަނީ ތިން ސެންޓަރަކުންނެވެ. އެއީ ސިނަމާލެ ބްރިޖް ސަރަހައްދުގެ ޕާކިންގ ޒޯން ހުންނަ ސަރަހައްދުންނައި ވިލިމާލެ ފްލޫ ކްލިނިކު އަދި ހުޅުމާލެއިން ރުށްގަނޑު ސަރަހައްދުންނެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވި ދުވަސްވަރު ފަސް ސެންޓަރެއް ގާއިމުކޮށްގެން ސާމްޕަލް ނަގަމުންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަނީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެފައެވެ. އަދި ދެ އަހަރު ވަންދެން ރާއްޖޭގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ވެސް ވަނީ ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައެވެ. އެއާއެކު ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކަކަށް ވަނީ ލުއިތައް ދީފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް