ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2022 | ބުދަ 13:18
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ޔޫއޭއީއަށް
ތެޔޮ އިމްޕޯޓްކުރުން އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކަށް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ޔޫއޭއީއަށް
 
ޔޫއޭއީއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު ނިންމާލުމަށްފަހު ޖޯންސަން ވަޑައިގަންނަވާނީ ސައުދީއަށް
 
ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ޔޫއޭއީއަށް ވަޑައިގެންފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު

އިނގިރޭސިވިލާތައް ޔޫއޭއީން އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ތެޔޮ އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ޔޫއޭއީއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ޔޫއޭއީއަށް ވަޑައިގެންފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ރަޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އަދި އެމެރިކާއާއި އެހެން ގައުމުތަކުން ރަޝިއާގެ ތެޔޮ އިމްޕޯޓްކުރުން މަނާކުރުމާއެކު ތެލުގެ އަގު ވަނީ އުފުލެން ފަށާފައެވެ. ހުޅަނގުގެ ހުރިހާ ގައުމަކުންވެސް ރަޝިއާގެ ތެޔޮ އިމްޕޯޓްކުރުން މަނާކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ބާރު އަޅަމުންދާއިރު، އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ކުއްލިއަކަށް ރަޝިއާގެ ތެޔޮ އިމްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަކީ އެގައުމަށް ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން ރަޝިއާގެ ތެޔޮ އިމްޕޯޓްކުރުން މަދުކުރަމުންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ތެލުގެ އަގަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދާއިރު، ރަޝިއާ ފިޔަވައި ތެޔޮ އުފައްދާ އެހެން ގައުމުތަކުން ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް އަގު އުފުލުނަ ނުދީ ހިފޭއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޖޯންސަން ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ޔޫއޭއީއަށް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅަކީ ރަޝިއާގެ ތެލަށް އެގައުމުން ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކޮށް ޔޫއޭއީން އިމްޕޯޓުކުރާ ތެޔޮ އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައްކުރުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ޔޫއޭއީގެ ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު ބިން ޒަޔިދު އާއި ބޮޑުވަޒީރު ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ. އަދި މި ދަތުރުފުޅަށްފަހު އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ސައުދީ އަށް ދަތުރުކުރައްވާނެއެވެ. އެއީ އެގައުމުގެ ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ޖޯންސަންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ވަނީ ސައުދީއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބޮޑުވަޒީރު ވާހަކަދައްކަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެެވެ. ނަމަވެސް އެއްފަހަރާ 81 އެއް މީހުންނަށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރި ގައުމެއްގެ އެހީއެއް އެދުމަކީ އިނގެރޭސިވިލާތުން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ފާޑުކިޔާ މީހުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
17 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 19:39
ކަދުރޭ
ލަދު ކުޑަ އިންސާނުންތަކެއް. އަރަބިންނަށް އަނިޔާކޮއް އެމީހުންގެ ލީޑަރުންތައް މަރާ ހަދާނެ. ތެއުފޮދު ހޯދަން އާދޭސް ކުރަން ދާއިރު ލަދެއް ނުގަނޭ.