ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2022 | ބުދަ 12:50
ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ވައިގެ ހަމަލާއެއްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ޚާކީވްގެ އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއް
ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ވައިގެ ހަމަލާއެއްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ޚާކީވްގެ އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޚާކިވްގެ 500އެއްހާ މީހުން ވަނީ ރަޝިއާގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވެފައި: އެމަޖެންސީ ސަރވިސް
 
ރަޝިއާގެ ހަމަލާތައް އާންމުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތްތަކަށް އަމާޒުވަމުންދާކަމަށް މީޑިއާތަކުން އަންނަނީ ރިޕޯޓްކުރަމުން
 
އާންމުންނަށް ހަމަލާ ނުދޭ ކަމަށް ރަޝިއާއިން އަންނަނީ ބުނަމުން

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ޚާކިވް ސިޓީގެ އެތައްބަޔަކު މީހާރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެމަރޖެންސީ ސަރވިސް ޔުނިޓުން ބުނެފިއެވެ.

އެމަރޖެންސީ ސަރވިސްއާއި ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބުދަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ޚާކިވް އިން މަދުވެގެން 500އެއްހާ މީހުން ރަޝިއާގެ ހަމަލާތަކުގައި ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ސައްހަ ނަންބަރެއްތޯ ރޮއިޓަރސްއަށް ކަށަވަރުކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް އެނޫހުން ބުނެއެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ހިންގަމުންދާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންގައި އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އާންމުންނަށް ހަމަލާ ނުދޭ ކަމަށް ރަޝިއާއިން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިއާގެ ހަމަލާތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބެމުން އަންނަކަމަށާއި އެގައުމުގެ ހަމަލާތައް އާންމުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތްތަކަށް އަމާޒުވަމުންދާކަމަށް މީޑިއާތަކުން އަންނަނީ ރިޕޯޓްކުރަމުންނެވެ.

ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގރާމައާއެކު ޔޫކްރެއިންގެ ތިން މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރުވެސް ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ޔޫރަޕްގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާއިރު، ހަމަލާ ބަދުލުކުރުން އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ސަރަހައްދުކަމަށްވާ މެރިޕޯލް އިން މިހާތަނަށް 20،000އެއްހާ އާންމުން އަމިއްލަ ކާރުތަކުގައި އެސަރަހައްދުން ގޮސްފައިވާކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރުގެ އެޑްވައިޒަރު ވެޑީމް ޑެނިސެންކޯ ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވެފައެވެ.

މެރިޕޯލްގެ އާންމުން ފެނާއި ކަރަންޓާ ނުލައި އެސިޓީގައި ތާށިވެފައި ތިބޭތާ ދެ ހަފުތާއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އިރު، އެސިޓީން ދެލައްކައެއްހާ މީހުން ވީހާވެސް އަވަހަށް އެސިޓީއިން ނެރެންޖެހޭ ކަމަށް މިހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭން ފަށާފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ 24ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް