ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2022 | ބުދަ 06:55
ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި
ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި
ހަރަމައިންއިންފޯ
އުމްރާއަށް ދާ މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރުން
އުމްރާއަށް ދާ މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ހަނދާންކޮށްދީފި
 
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު 6 މަސް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ ދެ ހަފްތާކުރިން ބޫސްޓަރ ޖެހުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެދިފައި

އުމްރާގެ އަޅުމަކަށް ދާ ފަރާތްތަކުން ފުރުމުގެ ދެ ހަފްތާކުރިން ކޮވިޑް-19ގެ ބޫސްޓަރ ޖެހުން މުހިންމު ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ރޯދަ މަހު އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ފުރާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެދޭކަމަށެވެ. އުމްރާއަށް ދާ ފަރާތްތަކުން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ދެ ވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު 6 މަސް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ ދެ ހަފްތާކުރިން ބޫސްޓަރ ޖެހުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ވަނީ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިކަމަށް ބަލާނީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމުންކަމަށް ކަނޑައަޅާ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ އެޕްލިކޭޝަން "ތަވައްކަލްނާ" ގައި ވެކްސިން ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް ބަލާ މިންގަނޑަށް ފެބްރުއަރީ 1ން ފެށިގެން ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ.

އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް އެޕްލިކޭޝަނުން ފެންނާނީ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާތާ އަށް މަސްވެފައިނުވާނަމައެވެ. ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތާ 8 މަސް ވެފައިވާނަމަ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާކަމަށް އެޕްލިކޭޝަނުން ދައްކާނީ އެމީހަކު ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާނަމައެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އާންމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށްވެސް ވަދެވޭނީ ވެކްސިން ފުރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް