ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 16:32
އިރާގުގެ ގަދީމީ ސައިޓެއް ކަމަށްވާ ހަތްރާ
އިރާގުގެ ގަދީމީ ސައިޓެއް ކަމަށްވާ ހަތްރާ
ރޮއިޓާސް
އިރަގްގެ ގަދީމީ ސައިޓް "ހަތްރާ"
އިރާގްގެ ގަދީމީ ސައިޓް، "ހަތްރާ" މަރާމާތަށްފަހު ހުޅުވައިފި
 
އިރާގްގެ އަރކިއޮލޮޖިސްޓުން ބުނީ އެސައިޓުގެ 15 އިންސައްތައް ހަލާކުކޮށްލަފައިވާ ކަމަށް
 
އެ ސައިޓުގެ ފޮޓޯތައް 2015ވަނަ އަހަރު އާންމުވެގެން ދިޔައިރު އެ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި މުޅި ސައިޓް ވަނީ ސިފަ ގެއްލިފައި
 
"ހަތްރާ" ސައިޓް ހިމެނެނީ އިރާގާއި ސިރިއާގެ ފައުޖުތަކުން ހަނގުރާމައިގައި ހަލަކުކޮށްލާފައިވާ ގަދީމީ ސައިޓްތަކުގެތެރެއިން ސައިޓެއްގެ ގޮތުގައި

އިރާގުގެ ގަދީމީ ސައިޓްއެއްކަމަށްވާ "ހަތްރާ" މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހުން އަލުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެތަން ހަލާކުކޮށްލާފައިވަނީ، މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިންނެވެ. 

އިރާގްގެ އަރކިއޮލޮޖިސްޓުން ބުނީ އެސައިޓުގެ 15 އިންސައްތައް ހަލާކުކޮށްލަފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަހަރެމެން، އަރކިއޮލޮޖިކަލް ޑިޕާރޓްމެންޓާއި، އިޓަލީގެ ވަފުދަކާއެކު މި މަސައްކަތްކުރީ އިސްލަމިކް ސްޓޭޓުން ހަލަކުކޮށްލާފައިވާ، މިތަނުގައި މިހާރު ފެންނަން ހުރި ފަންނީ މަސައްކަތައް ހޯދުމަށް. އެތަކެތި ދެން ގެންދިޔައީ މަރަމާތު ކުރުމަށް އަރކިއޮލޮޖިކަލް ސައިޓްގައި ހުންނަ އެކަމަށް ޚާއްސަ ލެބޯޓްރީއަށް. އެއަށްފަހު އަނބުރާ މިތަނަށް  ގެނެސް އެ ކުރިން ހުރި ތަނުގައި މި ބެހެއްޓީ " އިރާގް އާރކިއޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ އޮފިޝަލް މަހްމޫދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ސައިޓުގެ ފޮޓޯތައް 2015ވަނަ އަހަރު އާންމުވެގެން ދިޔައިރު އެ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި މުޅި ސައިޓް ވަނީ ސިފަ ގެއްލިފައެވެ. އެތަނުގައި ހުރި ކުރެހުންތަކަށްވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައެވެ.

އެ ސައިޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އިޓަލިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ މެޑިޓެރޭނިއަން އެންޑް އޮރިއެންޓަލް ސްޓަޑީސް އިންނެވެ. މިހާތަނަށް މަރާމަތު ކުރެވުނީ ގާތްގަނޑަކަށް 5 އިންސައްތައެވެ.

ހަތްރާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑިރެކްޓަރ މަސިމޯ ވިޑޭލް ވިދާޅުވީ، "އަހަރެމެން ފުރަތަމަ މިތަނަށް އައި އިރު މިތަން އޮތީ ވަރަށް ހާލުދެރެކޮށް. ފާރުތަކާ އިމާރާތް އެއްކޮށް ވަނީ ހަލާކުވެފައި. ހަނގުރާމައިގައި ބޭނުން ކުރި އެއްޗެއްސާއި، ބޮންތައްވެސް ހުރި. އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވި. މުޅިތަން ސާފުކުރުމަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއްވެސް ކުރަން ޖެހުނު. މަޑުމަޑުން މަސައްކަތް ފެށީ އިމާރަތް ސާފުކޮށް މިތަނުގައި ހުރި ކުރެހުންތައް އޭގެ އަސްލު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ސާފުކުރުމަށް" 

ޔުނެސްކޯއިން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ހަތްރާ ސައިޓް ހިމެނެނީ އިރާގާއި ސިރިއާގެ ފައުޖުތަކުން ހަނގުރާމައިގައި ހަލަކުކޮށްލާފައިވާ ގަދީމީ ސައިޓްތަކުގެތެރެއިން ސައިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ބޮމާއި ބަޑީގެ ބަދަލުގައި، ޤައުމުގެ ދިފާޢަށް ޢިރާޤުން މިފަހަރު ހިއްލާލީ ކަނޑުލާއި ރަނޑޫ!
އިރާގާއި ސީރިއާގެ އަމާޒުތަކަށް އެމެރިކާއިން ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކެއްގައި 18 މީހުން މަރުވެއްޖެ
އެމެރިކާ އާއި އިރާގުގެ އަސްކަރީ ކޯލިޝަން ރޫޅާލުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި
ޑްރިފްޓިންގްއަކަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޚީބެއް ނެތް... ކާރު ޓެސްޓުކޮށްލެވެނީވެސް ރޭސް އޮންނަ ދުވަހު: ފަލޫޖީ
ރޯވި މާލަމުގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި މަރުވެފައި އިން މަރްޔަމް ފެނުނީ، އޭނާގެ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ނަބީލަށް!
10 ވަރަކަށް ސިކުންތު ތެރޭ މުޅި މާލަމުގައި ރޯވެއްޖެ… އެއް ޢާއިލާއަކުން 10 މަރު… ޒިންމާ އުފުލާނީ ކާކު؟
ރޯވި އަލިފާންގަނޑުގެ ތެރެއިން ގެއްލުނު މަންމަ ގެއްލުނީއެވެ. ހެދުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ނިޝާނެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ!
އިރާގުގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ޙަފްލާއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަމީހުން މަރުވެއްޖެ