ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 07:21
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުން
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުން
ރައީސް އޮފީސް
ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް
އިތުރު 1238 މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހައިފި
 
ޖުމްލަ 143،477 މީހަކު ވަނީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައި

އިތުރު 1238 މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހައިފިއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، ހޮނިހިރު ދުވަހު 1238 މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާއިރު، މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހި 270 މީހުންނާއި، ރަށްރަށުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހި 968 މީހުންނެވެ. މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 143،477 މީހަކު ވަނީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ.

Advertisement

ހޮނިހިރު ދުވަހު ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވަނީ 29 މީހުންނެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހި 10 މީހުންނާއި ރަށްރަށުން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހި 19 މީހުންނެވެ. މިހާތަނަށް 371،439 މީހުން ވަނީ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ.

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށި ފަހުން އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހު 33 މީހަކު ވަނީ އަލަށް ވެކްސިން ޖަހާފައެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން ވެކްސިން ޖެހި 4 މީހަކާއި ރަށްރަށުން ވެކްސިން ޖެހި 29 މީހުންނެވެ. މިހާތަނަށް 398،348 މީހުން ވަނީ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް